Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 026 – Tín ngưỡng của đau khổ (Miserable Faith) – 痛苦的信仰 (痛苦的信仰) – Tòngkǔ de xìnyǎngChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 痛苦的信仰

迷笛音乐节是中国最著名的摇滚音乐节,从第一届音乐节开始到现在已经有十年的历史了。为了纪念迷笛十周年,同时促进中国摇滚乐的发展,2009年10月24日,在798艺术区举办了一场庆祝活动“迷笛十年”。很多著名的摇滚乐队和音乐人都来到了现场,其中有谢天笑、痛苦的信仰、木玛、夜叉、扭曲的机器等等,甚至像丁武和何勇这样的老摇滚音乐人也来了。活动评选出了中国优秀摇滚乐队和作品。

和迷笛音乐节一起成长起来的乐队痛苦的信仰,是我最喜爱的乐队之一。这一次,他们一共获得了四个奖,是最大的赢家。这四个奖是最佳年度硬摇滚乐队、最佳年度摇滚乐队、最佳年度摇滚专辑《不要停止我的音乐》和最佳年度摇滚歌曲《安阳》。活动结束后,我还得到了乐队成员的签名,还和主唱高虎合影。让我兴奋得难以入睡。

请听痛仰的获奖歌曲《安阳》。

《安阳》歌词:

所有的人都醉了
请为我点盏灯火
在夜里轻轻歌唱
回忆是淡淡忧伤

安阳 安阳
别离的话不必多讲
安阳 安阳
别离的话不必多讲

送行的队列缓缓出发
挥别的手缓缓落下
在夜里轻轻歌唱
回忆是淡淡忧伤

安阳 安阳
别离的话不必多讲
安阳 安阳
别离的话不必多讲

我想我已经忘了
生命最初的模样
在夜里轻轻歌唱
回忆是淡淡忧伤

安阳 安阳
别离的话不必多讲
安阳 安阳
别离的话不必多讲

湿润的眼角
斑驳的碎片
文峰塔
摇滚的电波
在夜里轻轻歌唱
回忆是淡淡忧伤

安阳 安阳
别离的话不必多讲
安阳 安阳

歌曲:《安阳》
演唱:痛苦的信仰

Phồn thể: 痛苦的信仰

迷笛音樂節是中國最著名的搖滾音樂節,從第一屆音樂節開始到現在已經有十年的歷史了。為了紀念迷笛十週年,同時促進中國搖滾樂的發展,2009年10月24日,在798藝術區舉辦了一場慶祝活動“迷笛十年”。很多著名的搖滾樂隊和音樂人都來到了現場,其中有謝天笑、痛苦的信仰、木瑪、夜叉、扭曲的機器等等,甚至像丁武和何勇這樣的老搖滾音樂人也來了。活動評選出了中國優秀搖滾樂隊和作品。

和迷笛音樂節一起成長起來的樂隊痛苦的信仰,是我最喜愛的樂隊之一。這一次,他們一共獲得了四個獎,是最大的贏家。這四個獎是最佳年度硬搖滾樂隊、最佳年度搖滾樂隊、最佳年度搖滾專輯《不要停止我的音樂》和最佳年度搖滾歌曲《安陽》。活動結束後,我還得到了樂隊成員的簽名,還和主唱高虎合影。讓我興奮得難以入睡。

請聽痛仰的獲獎歌曲《安陽》。

《安陽》歌詞:

所有的人都醉了
請為我點盞燈火
在夜裡輕輕歌唱
回憶是淡淡憂傷

安陽 安陽
別離的話不必多講
安陽 安陽
別離的話不必多講

送行的隊列緩緩出發
揮別的手緩緩落下
在夜裡輕輕歌唱
回憶是淡淡憂傷

安陽 安陽
別離的話不必多講
安陽 安陽
別離的話不必多講

我想我已經忘了
生命最初的模樣
在夜裡輕輕歌唱
回憶是淡淡憂傷

安陽 安陽
別離的話不必多講
安陽 安陽
別離的話不必多講

濕潤的眼角
斑駁的碎片
文峰塔
搖滾的電波
在夜裡輕輕歌唱
回憶是淡淡憂傷

安陽 安陽
別離的話不必多講
安陽 安陽

歌曲:《安陽》
演唱:痛苦的信仰

Pinyin: Tòngkǔ de xìnyǎng

Mí dí yīnyuè jié shì zhōngguó zuì zhùmíng de yáogǔn yīnyuè jié, cóng dì yī jiè yīnyuè jié kāishǐ dào xiànzài yǐjīng yǒu shí nián de lìshǐle. Wèile jìniàn mí dí shí zhōunián, tóngshí cùjìn zhōngguó yáogǔnyuè de fǎ zhǎn, 2009 nián 10 yuè 24 rì, zài 798 yìshù qū jǔbànle yī chǎng qìngzhù huódòng “mí dí shí nián”. Hěnduō zhùmíng de yáogǔn yuèduì hé yīnyuè rén dōu lái dàole xiànchǎng, qízhōng yǒu xiètiānxiào, tòngkǔ de xìnyǎng, mù mǎ, yèchā, niǔqū de jīqì děng děng, shènzhì xiàng dīng wǔ hé héyǒng zhèyàng de lǎo yáogǔn yīnyuè rén yě láile. Huódòng píngxuǎn chūle zhōngguó yōuxiù yáogǔn yuèduì hé zuòpǐn.

Hé mí dí yīnyuè jié yīqǐ chéngzhǎng qǐlái de yuèduì tòngkǔ de xìnyǎng, shì wǒ zuì xǐ’ài de yuèduì zhī yī. Zhè yīcì, tāmen yīgòng huòdéle sì gè jiǎng, shì zuìdà de yíngjiā. Zhè sì gè jiǎng shì zuì jiā niándù yìng yáogǔn yuèduì, zuì jiā niándù yáogǔn yuèduì, zuì jiā niándù yáogǔn zhuānjí “bùyào tíngzhǐ wǒ de yīnyuè” hé zuì jiā niándù yáogǔn gēqǔ “ānyáng”. Huódòng jiéshù hòu, wǒ hái dédàole yuèduì chéngyuán de qiānmíng, hái hé zhǔchàng gāohǔ héyǐng. Ràng wǒ xīngfèn de nányǐ rùshuì.

Qǐng tīng tòng yǎng de huòjiǎng gēqǔ “ānyáng”.

“Ānyáng” gēcí:

Suǒyǒu de rén dōu zuìle
Qǐng wèi wǒ diǎn zhǎn dēnghuǒ
Zài yèlǐ qīng qīng gēchàng
Huíyì shì dàndàn yōushāng

Ānyáng ānyáng
Biélí dehuà bùbì duō jiǎng
Ānyáng ānyáng
Biélí dehuà bùbì duō jiǎng

Sòngxíng de duìliè huǎn huǎn chū fā
Huī bié de shǒu huǎn huǎn luòxià
Zài yèlǐ qīng qīng gēchàng
Huíyì shì dàndàn yōushāng

Anyáng ānyáng
Biélí dehuà bùbì duō jiǎng
Anyáng ānyáng
Biélí dehuà bùbì duō jiǎng

Wǒ xiǎng wǒ yǐjīng wàngle
Shēngmìng zuìchū de múyàng
Zài yèlǐ qīng qīng gēchàng
Huíyì shì dàndàn yōushāng

Ānyáng ānyáng
Biélí dehuà bùbì duō jiǎng
Ānyáng ānyáng
Biélí dehuà bùbì duō jiǎng

Shīrùn de yǎnjiǎo
Bānbó de suìpiàn
Wén fēng tǎ
Yáo gǔn de diànbō
Zài yèlǐ qīng qīng gēchàng
Huíyì shì dàndàn yōushāng

Ānyáng ānyáng
Biélí dehuà bùbì duō jiǎng
Ānyáng ānyáng

Gēqǔ:“Ānyáng”
Yǎnchàng: Tòngkǔ de xìnyǎng

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

56  +    =  66