Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 079 – Lý Chí – 李志 (李志) – Lǐ zhìChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 李志

今天我给大家介绍一位很棒的歌手。他叫李志。他是一位独立的民谣歌手,所以他不属于任何音乐公司。他所有的专辑和演唱会都是他和朋友一起做的。他把自己的歌曲放在网站上,免费给大家下载。他知道,喜欢的人就会买他的CD支持他。李志的歌曲有一种特别悲伤的感觉,歌词让人产生很多联想。我喜欢上李志是因为他的一首歌曲《广场》,今天就推荐给大家。

《广场》歌词:

你的蹋板车要滑向哪里
你在滑行里快乐旋转着
有人看着你为你祝福
我曾经和你有一样的脸庞

如今这个广场是我的坟墓
这个歌声将来是你的挽歌
你会被教育成一个坏人
见死不救吃喝拉撒的动物

请你不要相信他的爱情
你看黎明还没有来临
请你不要相信他的关心
他的手枪正瞄准你的胸膛

如今这个广场是我的坟墓
这个歌声将来是你的挽歌
你会被教育成一个坏人
见死不救吃喝拉撒的动物

啦啦啦 …

歌曲:《广场》
演唱:李志

Phồn thể: 李志

今天我給大家介紹一位很棒的歌手。他叫李志。他是一位獨立的民謠歌手,所以他不屬於任何音樂公司。他所有的專輯和演唱會都是他和朋友一起做的。他把自己的歌曲放在網站上,免費給大家下載。他知道,喜歡的人就會買他的CD支持他。李志的歌曲有一種特別悲傷的感覺,歌詞讓人產生很多聯想。我喜歡上李志是因為他的一首歌曲《廣場》,今天就推薦給大家。

《廣場》歌詞:

你的蹋板車要滑向哪裡
你在滑行里快樂旋轉著
有人看著你為你祝福
我曾經和你有一樣的臉龐

如今這個廣場是我的墳墓
這個歌聲將來是你的輓歌
你會被教育成一個壞人
見死不救吃喝拉撒的動物

請你不要相信他的愛情
你看黎明還沒有來臨
請你不要相信他的關心
他的手槍正瞄准你的胸膛

如今這個廣場是我的墳墓
這個歌聲將來是你的輓歌
你會被教育成一個壞人
見死不救吃喝拉撒的動物

啦啦啦 …

歌曲:《廣場》
演唱:李志

Pinyin: Lǐ zhì

Jīntiān wǒ gěi dàjiā jièshào yī wèi hěn bàng de gēshǒu. Tā jiào lǐ zhì. Tā shì yī wèi dúlì de mínyáo gēshǒu, suǒyǐ tā bù shǔyú rènhé yīnyuè gōngsī. Tā suǒyǒu de zhuānjí hé yǎnchàng huì dōu shì tā hé péngyǒuyīqǐ zuò de. Tā bǎ zìjǐ de gēqǔ fàng zài wǎngzhàn shàng, miǎnfèi gěi dàjiā xiàzài. Tā zhīdào, xǐhuān de rén jiù huì mǎi tā de CD zhīchí tā. Lǐ zhì de gēqǔ yǒu yī zhǒng tèbié bēishāng de gǎnjué, gēcí ràng rén chǎnshēng hěnduō liánxiǎng. Wǒ xǐhuān shàng lǐ zhì shì yīnwèi tā de yī shǒu gēqǔ “guǎngchǎng”, jīntiān jiù tuījiàn gěi dàjiā.

“Guǎngchǎng” gēcí:

Nǐ de tà bǎn chē yào huá xiàng nǎlǐ
nǐ zài huáxíng lǐ kuàilè xuánzhuǎnzhe
yǒurén kànzhe nǐ wèi nǐ zhùfú
wǒ céngjīng hé nǐ yǒu yīyàng de liǎnpáng

rújīn zhège guǎngchǎng shì wǒ de fénmù
zhège gēshēng jiānglái shì nǐ de wǎngē
nǐ huì bèi jiàoyù chéng yīgè huàirén
jiàn sǐ bù jiù chīhē lā sā de dòngwù

qǐng nǐ bùyào xiāngxìn tā de àiqíng
nǐ kàn límíng hái méiyǒu láilín
qǐng nǐ bùyào xiāngxìn tā de guānxīn
tā de shǒuqiāng zhèng miáozhǔn nǐ de xiōngtáng

rújīn zhège guǎngchǎng shì wǒ de fénmù
zhège gēshēng jiānglái shì nǐ de wǎngē
nǐ huì bèi jiàoyù chéng yīgè huàirén
jiàn sǐ bù jiù chīhē lā sā de dòngwù

lā lā la…

gēqǔ:“Guǎngchǎng”
yǎnchàng: Lǐ zhì

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

51  +    =  60