Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 080 – Dân tộc Đinh Khắc – 丁克一族 (丁克一族) – Dīngkè yīzúChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 丁克一族

以前的中国人,到了一定的年纪,一般都会结婚、生孩子。他们相信“多子多福”,也就是孩子越多,家庭就越幸福。可是现在,中国有了一群不愿意生孩子的人,他们被叫做“丁克一族”,也叫“丁克族”。“丁克”这个字词来自英语,指的是夫妻两人都有工作,但是没有小孩。中国的“丁克一族”是从90年代开始流行的。

中国的“丁克一族”在大城市比较多。“丁克”家庭的夫妻,教育程度和收入都比较高。他们放弃了传统的生活方式,不愿意为孩子而牺牲自己的快乐。很多“丁克”家庭认为,教育孩子是一件非常麻烦的事,有经济负担,生活质量也会降低。也有很多人不想让孩子影响他们的工作。有的女性觉得,怀孕和生孩子太辛苦,生孩子还会使自己的身材变形。所以,越来越多的年轻夫妻,为了守护他们的“二人世界”,纷纷成为了“丁克一族”。

“丁克一族”的流行,也标志着女性地位的提高。特别是在城市中,越来越多的女性希望把时间花在事业上,而不是把一切都献给家庭和孩子。中国年轻人越来越希望摆脱传统的束缚。他们认为,是否要孩子,是自己的选择,而不是一种义务。当然,“丁克一族”也有许多问题。比如,因为许多老人无法接受自己没有孙子、孙女,所以“丁克一族”和他们的父母之间很容易有问题。有一些丁克夫妻,在坚持了许多年的丁克生活后,最后还是决定生小孩,白白丁克了一回。所以这些人被叫做“白丁族”。也有的夫妻把生孩子变成养宠物,比如养狗。所以这些人就被叫做“丁狗族”。

Phồn thể: 丁克一族

以前的中國人,到了一定的年紀,一般都會結婚、生孩子。他們相信“多子多福”,也就是孩子越多,家庭就越幸福。可是現在,中國有了一群不願意生孩子的人,他們被叫做“丁克一族”,也叫“丁克族”。 “丁克”這個字詞來自英語,指的是夫妻兩人都有工作,但是沒有小孩。中國的“丁克一族”是從90年代開始流行的。

中國的“丁克一族”在大城市比較多。 “丁克”家庭的夫妻,教育程度和收入都比較高。他們放棄了傳統的生活方式,不願意為孩子而犧牲自己的快樂。很多“丁克”家庭認為,教育孩子是一件非常麻煩的事,有經濟負擔,生活質量也會降低。也有很多人不想讓孩子影響他們的工作。有的女性覺得,懷孕和生孩子太辛苦,生孩子還會使自己的身材變形。所以,越來越多的年輕夫妻,為了守護他們的“二人世界”,紛紛成為了“丁克一族”。

“丁克一族”的流行,也標誌著女性地位的提高。特別是在城市中,越來越多的女性希望把時間花在事業上,而不是把一切都獻給家庭和孩子。中國年輕人越來越希望擺脫傳統的束縛。他們認為,是否要孩子,是自己的選擇,而不是一種義務。當然,“丁克一族”也有許多問題。比如,因為許多老人無法接受自己沒有孫子、孫女,所以“丁克一族”和他們的父母之間很容易有問題。有一些丁克夫妻,在堅持了許多年的丁克生活後,最後還是決定生小孩,白白丁克了一回。所以這些人被叫做“白丁族”。也有的夫妻把生孩子變成養寵物,比如養狗。所以這些人就被叫做“丁狗族”。

Pinyin: Dīngkè yīzú

Yǐqián de zhōngguó rén, dàole yīdìng de niánjì, yībān dūhuì jiéhūn, shēng háizi. Tāmen xiāngxìn “duō zi duō fú”, yě jiùshì háizi yuè duō, jiātíng jiù yuè xìngfú. Kěshì xiànzài, zhōngguó yǒule yīqún bù yuànyì shēng háizi de rén, tāmen bèi jiàozuò “dīngkè yīzú”, yě jiào “dīngkè zú”.“Dīngkè” zhège zì cí láizì yīngyǔ, zhǐ de shì fūqī liǎng rén dōu yǒu gōngzuò, dànshì méiyǒu xiǎohái. Zhōngguó de “dīngkè yīzú” shì cóng 90 niándài kāishǐ liúxíng de.

Zhōngguó de “dīngkè yīzú” zài dà chéngshì bǐjiào duō.“Dīngkè” jiātíng de fūqī, jiàoyù chéngdù hé shōurù dōu bǐjiào gāo. Tāmen fàngqìle chuántǒng de shēnghuó fāngshì, bù yuànyì wèi háizi ér xīshēng zìjǐ de kuàilè. Hěnduō “dīngkè” jiātíng rènwéi, jiàoyù háizi shì yī jiàn fēicháng máfan de shì, yǒu jīngjì fùdān, shēnghuó zhìliàng yě huì jiàngdī. Yěyǒu hěnduō rén bùxiǎng ràng hái zǐ yǐngxiǎng tāmen de gōngzuò. Yǒu de nǚxìng juédé, huáiyùn hé shēng háizi tài xīnkǔ, shēng hái zǐ huán huì shǐ zìjǐ de shēncái biànxíng. Suǒyǐ, yuè lái yuè duō de niánqīng fūqī, wèile shǒuhù tāmen de “èr rén shìjiè”, fēnfēn chéngwéile “dīngkè yīzú”.

“Dīngkè yīzú” de liúxíng, yě biāozhìzhe nǚxìng dìwèi de tígāo. Tèbié shì zài chéngshì zhōng, yuè lái yuè duō de nǚxìng xīwàng bǎ shíjiān huā zài shìyè shàng, ér bùshì bǎ yīqiè dōu xiàn gěi jiātíng hé háizi. Zhōngguó niánqīng rén yuè lái yuè xīwàng bǎituō chuántǒng de shùfù. Tāmen rènwéi, shìfǒu yào háizi, shì zìjǐ de xuǎnzé, ér bùshì yī zhǒng yìwù. Dāngrán,“dīngkè yīzú” yěyǒu xǔduō wèntí. Bǐrú, yīnwèi xǔduō lǎorén wúfǎ jiēshòu zìjǐ méiyǒu sūnzi, sūnnǚ, suǒyǐ “dīngkè yīzú” hé tāmen de fùmǔ zhī jiān hěn róngyì yǒu wèntí. Yǒu yīxiē dīngkè fūqī, zài jiānchíle xǔduō nián de dīngkè shēnghuó hòu, zuìhòu háishì juédìng shēng háizi, báibáidīngkèle yī huí. Suǒyǐ zhèxiē rén bèi jiàozuò “bái dīng zú”. Yěyǒu de fūqī bǎ shēng háizi biàn chéng yǎng chǒngwù, bǐrú yǎng gǒu. Suǒyǐ zhèxiē rén jiù bèi jiàozuò “dīng gǒu zú”.

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

6  +  3  =