Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 088 – Thời đại Weixin (WeChat) – 微信时代 (微信時代) – Wēixìn shídàiChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 微信时代

它拥有超过6亿用户,它影响了行业的发展趋势,它改变了人们的生活方式,它就是现在亚洲最流行的社交软件——微信(WeChat)。

微信是一款免费的手机聊天软件,由腾讯公司于2011年初推出。它最主要的功能,是向好友发送文字和语音信息,还可以多人语音对讲。微信支持很多平台,用户可以随时随地通过微信联络。除此之外,微信用户还可以和好友分享图片、视频和所在的位置,也可以和他们打电话或进行视频聊天。

“朋友圈”是微信另一个非常棒的功能。它能让我们可以随时了解朋友们的动态。你可以在朋友圈里发布文字和图片,还可以分享好听的歌曲和精彩的文章。好友们看到以后如果觉得很棒,就会在下面点赞和留言。可以说,微信正在逐渐改变人们的生活方式,也让人与人之间的交流变得更加畅通。

这几年,微信的功能越来越多。现在它不仅是一个聊天软件,人们还可以通过微信进行理财、玩游戏、为手机充话费、预订出租车、买电影票等等。另外,通过添加微信中的公众账号,你可以定期收到各类电子杂志。比如:我添加了读书和语言学习相关的公众账号,每天就可以收到他们的新文章。未来,如果慢速中文有很多使用微信的读者,我们也会开设公众账号,方便大家随时随地学习中文。

微信的出现改变了人们的沟通方式、交友方式、获取信息的方式。你是否也已经进入微信时代了呢?

Phồn thể: 微信時代

它擁有超過6億用戶,它影響了行業的發展趨勢,它改變了人們的生活方式,它就是現在亞洲最流行的社交軟件——微信(WeChat)。

微信是一款免費的手機聊天軟件,由騰訊公司於2011年初推出。它最主要的功能,是向好友發送文字和語音信息,還可以多人語音對講。微信支持很多平台,用戶可以隨時隨地通過微信聯絡。除此之外,微信用戶還可以和好友分享圖片、視頻和所在的位置,也可以和他們打電話或進行視頻聊天。

“朋友圈”是微信另一個非常棒的功能。它能讓我們可以隨時了解朋友們的動態。你可以在朋友圈裡發布文字和圖片,還可以分享好聽的歌曲和精彩的文章。好友們看到以後如果覺得很棒,就會在下麵點贊和留言。可以說,微信正在逐漸改變人們的生活方式,也讓人與人之間的交流變得更加暢通。

這幾年,微信的功能越來越多。現在它不僅是一個聊天軟件,人們還可以通過微信進行理財、玩遊戲、為手機充話費、預訂出租車、買電影票等等。另外,通過添加微信中的公眾賬號,你可以定期收到各類電子雜誌。比如:我添加了讀書和語言學習相關的公眾賬號,每天就可以收到他們的新文章。未來,如果慢速中文有很多使用微信的讀者,我們也會開設公眾賬號,方便大家隨時隨地學習中文。

微信的出現改變了人們的溝通方式、交友方式、獲取信息的方式。你是否也已經進入微信時代了呢?

Pinyin: Wēixìn shídài

Tā yǒngyǒu chāoguò 6 yì yònghù, tā yǐngxiǎngle hángyè de fǎ zhǎn qūshì, tā gǎibiànle rénmen de shēnghuó fāngshì, tā jiùshì xiànzài yàzhōu zuì liúxíng de shèjiāo ruǎnjiàn——wēixìn (WeChat).

Wēixìn shì yī kuǎn miǎnfèi de shǒujī liáotiān ruǎnjiàn, yóu téngxùn gōngsī yú 2011 niánchū tuīchū. Tā zuì zhǔyào de gōngnéng, shì xiàng hǎoyǒu fāsòng wénzì hé yǔyīn xìnxī, hái kěyǐ duō rén yǔyīn duì jiǎng. Wēixìn zhīchí hěnduō píngtái, yònghù kěyǐ suíshí suídì tōngguò wēixìn liánluò. Chú cǐ zhī wài, wēixìn yònghù hái kěyǐ hé hǎoyǒu fēnxiǎng túpiàn, shìpín hé suǒzài de wèizhì, yě kěyǐ hé tāmen dǎ diànhuà huò jìnxíng shìpín liáotiān.

“Péngyǒu quān” shì wēixìn lìng yīgè fēicháng bàng de gōngnéng. Tā néng ràng wǒmen suíshí liǎojiě péngyǒumen de dòngtài. Nǐ kěyǐ zài péngyǒu quān lǐ fābù wénzì hé túpiàn, hái kěyǐ fēnxiǎng hǎotīng de gēqǔ hé jīngcǎi de wénzhāng. Hǎoyǒumen kàn dào yǐhòu rúguǒ juédé hěn bàng, jiù huì zài xiàmiàn diǎn zàn hé liúyán. Kěyǐ shuō, wēixìn zhèngzài zhújiàn gǎibiàn rénmen de shēnghuó fāngshì, yě ràng rén yǔ rén zhī jiān de jiāoliú biàn de gèngjiā chàngtōng.

Zhè jǐ nián, wēixìn de gōngnéng yuè lái yuè duō. Xiànzài tā bùjǐn shì yīgè liáotiān ruǎnjiàn, rénmen hái kěyǐ tōngguò wēixìn jìnxíng lǐcái, wán yóuxì, wèi shǒujī chōng huàfèi, yùdìng chūzū chē, mǎi diànyǐng piào děng děng. Lìngwài, tōngguò tiānjiā wēixìn zhōng de gōngzhòng zhànghào, nǐ kěyǐ dìngqí shōu dào gè lèi diànzǐ zázhì. Bǐrú: Wǒ tiānjiāle dúshū hé yǔyán xuéxí xiāngguān de gōngzhòng zhànghào, měitiān jiù kěyǐ shōu dào tāmen de xīn wénzhāng. Wèilái, rúguǒ màn sù zhōngwén yǒu hěnduō shǐyòng wēixìn de dúzhě, wǒmen yě huì kāishè gōngzhòng zhànghào, fāngbiàn dàjiā suíshí suídì xuéxí zhōngwén.

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

5  +  1  =