Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 089 – Thôi Kiện – 崔健 (崔健) – CuījiànChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 崔健

要说中国的摇滚乐,就不得不提一个人的名字——崔健。他很早开始玩摇滚乐,对中国摇滚乐影响很大,被称为“中国摇滚教父”。

崔健的专辑不是很多,但他的大部分歌曲都受到人们的喜爱。他的嗓音粗旷,让人一听就能记住。崔健坚持舞台表演。他在演唱会上,很会“玩儿”。比如:穿着农民服,留着长头发,偶尔吹吹小号,也喜欢在音乐里面加入中国传统的乐器。

崔健最著名的一首歌叫做《一无所有》。这首歌在80年代末激励了一代中国年轻人。“一无所有”的意思就是什么也没有。什么也没有,就没有负担。这首让人热血沸腾的歌曲让当时的中国年轻人感受到了自由和个人主义的力量。现在让我们欣赏崔健的这首《一无所有》。

《一无所有》歌词:

我曾经问个不休
你何时跟我走
可你却总是笑我
一无所有

我要给你我的追求
还有我的自由
可你却总是笑我
一无所有

噢……你何时跟我走
噢……你何时跟我走

脚下这地在走
身边那水在流
可你却总是笑我
一无所有

为何你总笑个没够
为何我总要追求
难道在你面前
我永远是
一无所有

噢……你何时跟我走
噢……你何时跟我走

脚下这地在走
身边那水在流

告诉你我等了很久
告诉你我最后的要求
我要抓起你的双手
你这就跟我走

这时你的手在颤抖
这时你的泪在流
莫非你是在告诉我
你爱我一无所有

噢……你这就跟我走
噢……你这就跟我走
噢……你这就跟我走

歌曲:《一无所有》
演唱:崔健

Phồn thể: 崔健

要說中國的搖滾樂,就不得不提一個人的名字——崔健。他很早開始玩搖滾樂,對中國搖滾樂影響很大,被稱為“中國搖滾教父”。

崔健的專輯不是很多,但他的大部分歌曲都受到人們的喜愛。他的嗓音粗曠,讓人一听就能記住。崔健堅持舞台表演。他在演唱會上,很會“玩兒”。比如:穿著農民服,留著長頭髮,偶爾吹吹小號,也喜歡在音樂里面加入中國傳統的樂器。

崔健最著名的一首歌叫做《一無所有》。這首歌在80年代末激勵了一代中國年輕人。 “一無所有”的意思就是什麼也沒有。什麼也沒有,就沒有負擔。這首讓人熱血沸騰的歌曲讓當時的中國年輕人感受到了自由和個人主義的力量。現在讓我們欣賞崔健的這首《一無所有》。

《一無所有》歌詞:

我曾經問個不休
你何時跟我走
可你卻總是笑我
一無所有

我要給你我的追求
還有我的自由
可你卻總是笑我
一無所有

噢……你何時跟我走
噢……你何時跟我走

腳下這地在走
身邊那水在流
可你卻總是笑我
一無所有

為何你總笑個沒夠
為何我總要追求
難道在你面前
我永遠是
一無所有

噢……你何時跟我走
噢……你何時跟我走

腳下這地在走
身邊那水在流

告訴你我等了很久
告訴你我最後的要求
我要抓起你的雙手
你這就跟我走

這時你的手在顫抖
這時你的淚在流
莫非你是在告訴我
你愛我一無所有

噢……你這就跟我走
噢……你這就跟我走
噢……你這就跟我走

歌曲:《一無所有》
演唱:崔健

Pinyin: Cuījiàn

Yào shuō zhōngguó de yáogǔnyuè, jiù bùdé bù tí yīgèrén de míngzì——cuījiàn. Tā hěn zǎo kāishǐ wán yáogǔnyuè, duì zhōngguó yáogǔnyuè yǐngxiǎng hěn dà, bèi chēng wèi “zhōngguó yáogǔn jiàofù”.

Cuījiàn de zhuānjí bùshì hěnduō, dàn tā de dà bùfèn gēqǔ dōu shòudào rénmen de xǐ’ài. Tā de sǎngyīn cū kuàng, ràng rén yī tīng jiù néng jì zhù. Cuījiàn jiānchí wǔtái biǎoyǎn. Tā zài yǎnchàng huì shàng, hěn huì “wán er”. Bǐrú: Chuānzhe nóngmín fú, liúzhe zhǎng tóufǎ, ǒu’ěr chuī chuī xiǎo hào, yě xǐhuān zài yīnyuè lǐmiàn jiārù zhōngguó chuántǒng de yuèqì.

Cuījiàn zuì zhùmíng de yī shǒu gē jiàozuò “yīwúsuǒyǒu”. Zhè shǒu gē zài 80 niándài mò jīlìle yīdài zhōngguó niánqīng rén.“Yīwúsuǒyǒu” de yìsi jiùshì shénme yě méiyǒu. Shénme yě méiyǒu, jiù méiyǒu fùdān. Zhè shǒu ràng rén rèxuèfèiténg de gēqǔ jiù ràng dāngshí de zhōngguó niánqīng rén gǎnshòu dàole zìyóu hé gè rén zhǔyì de lìliàng. Xiànzài ràng wǒmen xīnshǎng cuījiàn de zhè shǒu “yīwúsuǒyǒu”.

“Yīwúsuǒyǒu” gēcí:

Wǒ céngjīng wèn gè bùxiū
nǐ hé shí gēn wǒ zǒu
kě nǐ què zǒng shì xiào wǒ
yīwúsuǒyǒu

wǒ yào gěi nǐ wǒ de zhuīqiú
hái yǒu wǒ de zìyóu
kě nǐ què zǒng shì xiào wǒ
yīwúsuǒyǒu

ō……nǐ hé shí gēn wǒ zǒu
ō……nǐ hé shí gēn wǒ zǒu

jiǎoxià zhè de zài zǒu
shēnbiān nà shuǐ zài liú
kě nǐ què zǒng shì xiào wǒ
yīwúsuǒyǒu

wèihé nǐ zǒng xiào gè méi gòu
wèihé wǒ zǒng yào zhuīqiú
nándào zài nǐ miànqián
wǒ yǒngyuǎn shì
yīwúsuǒyǒu

ō……nǐ hé shí gēn wǒ zǒu
ō……nǐ hé shí gēn wǒ zǒu

jiǎoxià zhè de zài zǒu
shēnbiān nà shuǐ zài liú

gàosù nǐ wǒ děngle hěnjiǔ
gàosù nǐ wǒ zuìhòu de yāoqiú
wǒ yào zhuā qǐ nǐ de shuāngshǒu
nǐ zhè jiù gēn wǒ zǒu

zhè shí nǐ de shǒu zài chàndǒu
zhè shí nǐ de lèi zài liú
mòfēi nǐ shì zài gàosù wǒ
nǐ ài wǒ yīwúsuǒyǒu

ō……nǐ zhè jiù gēn wǒ zǒu
ō……nǐ zhè jiù gēn wǒ zǒu
ō……nǐ zhè jiù gēn wǒ zǒu

gēqǔ:“Yīwúsuǒyǒu”
yǎnchàng: Cuījiàn

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

  +  20  =  22