Menu

Xem các trang khác Bộ tập viết tiếng Trung Tam Quốc 4580 chữ – Quyển 03: Hán Từ Thường Dụng – Trang 04

Cả nhà click vào từng chữ để xem cách viết từng nét, giải nghĩa đầy đủ và Audio đọc chữ đó nha

访

寿

Xem các trang khác cùng quyển

Xem sách bản cứng

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Quyển 03 - Hán Từ Thường Dụng

Comments