Menu

Xem các bộ 02 nét khác Bộ thủ 012 – 八 – Bộ BÁT

 

 

Pinyin: bā

 • Âm Hán Việt: Bát
 • Unicode: U+516B
 • Tổng nét: 2
 • Bộ: Bát 八 (+0 nét)
 • Lục thư: Chỉ sự
 • Nét bút: ノ丶
 • Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: Rất cao
 • Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: Rất cao

Tự hình

    

Dị thể

Một số bài thơ có sử dụng

• Bạch tuyết ca tống Vũ phán quan quy kinh – 白雪歌送武判官歸京 (Sầm Tham)
• Cám Châu giang trung phùng tiên tỵ kỵ nhật – 贛州江中逢先妣忌日 (Lê Cảnh Tuân)
• Hạc thành lữ cảm – 鶴城旅感 (Nguyễn Thượng Hiền)
• Hành lạc từ kỳ 1 – 行樂詞其一 (Nguyễn Du)
• Nhạn – 雁 (Trịnh Cốc)
• Thất nguyệt 6 – 七月 6 (Khổng Tử)
• Thu thiên tiết hữu cảm kỳ 1 – 千秋節有感其一 (Đỗ Phủ)
• Trở binh hành – 阻兵行 (Nguyễn Du)
• Tương phi miếu – 湘妃廟 (La Ẩn)
• Vô đề (IV) – 無題 (Phạm Kỳ)

Từ điển phổ thông

 • Tám, 8

Từ điển trích dẫn

 • 1. (Danh) Số tám. ◎Như: “bát quái” 八卦 tám quẻ (trong kinh Dịch 易).

Từ điển Thiều Chửu

 • ① Tám, số đếm.

Từ điển Trần Văn Chánh

 • Tám, thứ tám, (số) 8: 八月 Tháng Tám; 八號 Số 8.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

 • Phân biệt, riêng rẻ ( như hình chữ viết hai bên riêng biệt nhau ) — Số tám ( 8 ).

Từ ghép

 • Bách bát chung 百八鐘 • bách bát phiền não 百八煩惱 • bán cân bát lượng 半斤八兩 • bát âm 八音 • bát bái 八拜 • bát bệnh 八病 • bát biểu 八表 • bát cảnh 八景 • bát chính 八政 • bát chính đạo 八正道 • bát cổ 八股 • bát cực 八極 • bát dật 八佾 • bát diện 八面 • bát duệ 八裔 • bát duy 八維 • bát đại 八代 • bát đại gia 八大家 • bát đáo 八到 • bát đẩu tài 八斗才 • bát địch 八狄 • bát độ 八度 • bát giác 八角 • bát giác hình 八角形 • bát giới 八戒 • bát hàng 八行 • bát hình 八刑 • bát hoang 八荒 • bát kha 八哥 • bát khổ 八苦 • bát kỳ 八旗 • bát loan 八鸞 • bát mạch 八脈 • bát man 八蠻 • bát mi 八眉 • bát năng 八能 • bát ngân 八垠 • bát nghị 八議 • bát nguyệt 八月 • bát nho 八儒 • bát phương 八方 • bát quái 八卦 • bát quái quyền 八卦拳 • bát quốc tập đoàn phong hội 八國集團峰會 • bát tà 八邪 • bát tài 八財 • bát thập 八十 • bát thế 八世 • bát thể 八體 • bát thức 八識 • bát tiên 八仙 • bát tiết 八節 • bát trân 八珍 • bát trận 八陳 • bát trận đồ 八陣圖 • bát tuấn 八駿 • bát tự 八字 • đệ bát tài tử hoa tiên diễn âm 第八才子花箋演音 • lục bát 六八 • lục bát gián thất 六八間七 • nhất bách bát thập độ 一百八十 • song thất lục bát 雙七六八 • thất điên bát đảo 七顛八倒 • trượng bát xà mâu 丈八蛇矛 • vong bát 忘八

Xem hướng dẫn viết từng nét và nghe Audio

Xem các bộ thủ 02 nét khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Các bộ thủ 2 nét

Comments