Menu

Học dịch tiếng Trung

你是什么性格? Nǐ shì shénme xìnggé? 我想在学习上更勤奋一些,因为我不是那种一整晚待在家里学习的人。我会努力去学习,可是随后我会发现我想做其他的事情,然后我就会出去做些别的事,而不是去写作业,不过我考试也不会不及格,因为我足够聪明可以通过考试,虽然有时的确很吃力。我想更勤奋一些,还有在回答问题时能多考虑考虑,因为我有时说话不经大脑。不过我喜欢我这种开朗的性格,比如,我们昨天去参加派对了,我一直在和所有人聊天,我觉得这很好,而且人们看起来也喜欢这种开放的态度,我会尽量做到坦率但不骄傲自大。 Wǒ xiǎng zài xuéxí shàng gèng qínfèn yì xiē, yīnwèi wǒ bú shì nà…
Đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại 长期以来,国有企业一直在中国占主导地位,直到1979年改革开放以后,私有经济才开始得到政府的认可。经过20多年的发展,私有企业已取得了令人瞩目的成绩,企业规模也从过去单一的小手工作坊发展成不同规模的公司,其中有些甚至在国外设立了分公司或办事机构。 Đoạn văn bản Dịch Tiếng Trung Thương mại Từ trước tới nay,…
Đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại 中国的私有企业有个体、合伙及有限责任公司等多种形式,此外还可以与外资企业组建公司,共同从事建筑,交通、商业及服务等行业。但是,政府不允许私有企业介入必须由国家垄断或涉及国家安全的经济领域。 Đoạn văn bản Dịch Tiếng Trung Thương mại Doanh nghiệp tư nhân…