Menu

HSK5 – Phần 07 (1501 – 1550)

《古》字的笔顺动画演示 《古》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《代》字的笔顺动画演示 《代》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《代》字的基本信息 Giải nghĩa Hán Việt: Xem trên sách bản cứng Phát âm bồi: Xem trên sách bản…