Menu

0167 – 大家 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 大家沸腾起来
 • 大家沸騰起來
 • Dàjiā fèiténg qǐlái
 • Ta cha phây thấng chỉ lái
 • Dịch tiếng Việt –  Mọi người đang sôi sục lên
 • Dịch tiếng Anh – There was uproar.

Ví dụ 2:

 • 大家随便坐
 • 大家隨便坐
 • Dàjiā suíbiàn zuò
 • Ta cha suấy ben chua
 • Dịch tiếng Việt – Mọi người có thể ngồi nơi họ thích.
 • Dịch tiếng Anh – Everyone can sit where they like.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

58  +    =  59