Menu

0519 – 同事 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《同》的笔顺动画写字动画演示

《同》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《事》的笔顺动画写字动画演示

《事》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她是我的同事
 • Phồn – 她是我的同事
 • Pinyin – Tā shì wǒ de tóngshì
 • Bồi – Tha sư ủ tợ thúng sư
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy là đồng nghiệp của tôi
 • Dịch tiếng Anh – She’s my colleague.

Ví dụ 2:

 • Giản – 同事
 • Phồn – 他和我是同事。
 • Pinyin – Tā hé wǒ shì tóngshì.
 • Bồi – Tha hứa ủa sư thúng sư.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy và tôi là đồng nghiệp.
 • Dịch tiếng Anh – He and I are colleagues.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

83  +    =  93