Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 035 – 听音乐 – Nghe nhạc

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 035

兰兰:噢,对了,对了,有一首歌特别好听,叫….叫Nobody,你听过吗?(Lán lán: Ō, duìle, duìle, yǒuyī shǒu gē tèbié hǎotīng, jiào…. Jiào Nobody, nǐ tīngguò ma)
Lan Lan: À, đúng rồi, đúng rồi, có một bài hát rất hay, tên là Nobody, bạn đã nghe chưa?
小明:Nobody?没听过。谁唱的? (Xiǎomíng:Nobody? Méi tīngguò. Shuí chàng de)
Tiểu Minh: Nobody? Chưa nghe. Là ai hát?
兰兰:你肯定听过,我把音乐放出来你就知道了。(Lán lán: Nǐ kěndìng tīngguò, wǒ bǎ yīnyuè fàng chūlái nǐ jiù zhīdàole)
Lan Lan: Mình chắc chắn bạn đã nghe rồi, mình mở bài hát đó là bạn biết ngay.
小明:噢,这首歌啊,听过听过。“I want nobody,nobody,but you.”最近这首nobody特别流行。(Xiǎomíng: Ō, zhè shǒu gē a, tīngguò tīngguò.“I want nobody,nobody,but you.” Zuìjìn zhè shǒu nobody tèbié liúxíng)
Tiểu Minh: À, bài hát này, nghe rồi nghe rồi. “I want nobody, nobody, but you.” Gần đây bài Nobody này rất thịnh hành.
兰兰:是啊,我们女生都特别喜欢这首歌。(Lán lán: Shì a, wǒmen nǚshēng dōu tèbié xǐhuān zhè shǒu gē)
Lan Lan: Đúng đó, mấy đứa con gái bọn mình rất thích bài này.
小明:对了,兰兰你是谁的“粉丝”啊? (Xiǎomíng: Duìle, lán lán nǐ shì shuí de “fěnsī” a)
Tiểu Minh: Đúng rồi, Lan Lan bạn là fan của ai?
兰兰:嗯,我最爱听“SHE”的歌。她们出了新专辑,咱们听听吧。你挑一首? (Lán lán: Ń, wǒ zuì ài tīng “SHE” de gē. Tāmen chūle xīn zhuānjí, zánmen tīng tīng ba. Nǐ tiāo yī shǒu)
Lan Lan: À, mình thích nghe nhất là bài hát của SHE. Họ vừa phát hành CD mới, tụi mình nghe thử nha. Bạn chọn bài nào?
小明:这么多新歌,我都不知道听哪首才好。(Xiǎomíng: Zhème duō xīngē, wǒ dū bù zhīdào tīng nǎ shǒu cái hǎo)
Tiểu Minh: Nhiều bài mới như vậy à, mình cũng chẳng biết nghe bài nào thì hay.
兰兰: 我看看,我最喜欢听这首。(Lán lán: Wǒ kàn kàn, wǒ zuì xǐhuān tīng zhè shǒu)
Lan Lan: Để mình xem, mình thích bài này nhất.
小明:哎呀,这也就你们女孩儿喜欢听,我可不喜欢。(Xiǎomíng: Āiyā, zhè yě jiù nǐmen nǚhái ér xǐhuān tīng, wǒ kěbù xǐhuān)
Tiểu Minh: Ây da, đây cũng là bọn con gái mấy bạn thích nghe, mình không thích.
兰兰:哼,小明,无论你喜不喜欢,我都是她们的粉丝。(Lán lán: Hēng, xiǎomíng, wúlùn nǐ xǐ bù xǐhuān, wǒ dū shì tāmen de fěnsī)
Lan Lan: Ấy, Tiểu Minh, cho dù bạn thích hay không, mình cũng là fan của bọn họ.
小明:好好好,你做你的“铁杆粉丝”吧,我去打球喽。(Xiǎomíng: Hǎohǎo hǎo, nǐ zuò nǐ de “tiěgǎn fěnsī” ba, wǒ qù dǎqiú lóu)
Tiểu Minh: Được, được, được, bạn cứ làm fan trung thành của bạn đi, mình đi chơi bóng đây.
兰兰:哎,小明,你回来。好吧好吧,我不听了。你喜欢听谁的歌? (Lán lán: Āi, xiǎomíng, nǐ huílái. Hǎo ba hǎo ba, wǒ bù tīngle. Nǐ xǐhuān tīng shuí de gē)
Lan Lan: Ấy, Tiểu Minh, bạn quay lại. Được rồi, được rồi, mình không nghe nữa. Bạn thích nhạc của ai?
小明:我觉得Michael Jackson的歌最好听。(Xiǎomíng: Wǒ juédé Michael Jackson de gē zuì hǎo tīng)
Tiểu Minh: Mình thấy nhạc của Micheal Jackson là hay nhất.
兰兰:Michael Jackson?他的歌好老啊。(Lán lán:Michael Jackson? Tā de gē hǎo lǎo a)
Lan Lan: Micheal Jackson? Bài hát của ổng xưa quá rồi.
小明:哎呀,什么“老”,那叫“经典”。我最喜欢那首“Heal the world” 。(Xiǎomíng: Āiyā, shénme “lǎo”, nà jiào “jīngdiǎn”. Wǒ zuì xǐhuān nà shǒu “Heal the world”)
Tiểu Minh: Ây da, cái gì mà xưa, gọi là kinh điển. Mình thích nhất là bài “Heal the world”.
兰兰:噢,我想起来了。上次联欢会,你表演的就是这首“Heal the world”吧。(Lán lán: Ō, wǒ xiǎng qǐláile. Shàng cì liánhuān huì, nǐ biǎoyǎn de jiùshì zhè shǒu “Heal the world” ba)
Lan Lan: À, mình nhớ ra rồi. Lần trước trong buổi liên hoan, bài bạn biểu diễn chính là bài “Heal the world” chứ gì.
小明:没错。(Xiǎomíng: Méi cuò)
Tiểu Minh: Đúng rồi.
兰兰:Michael Jackson还有什么好听的歌吗? (Lán lán:Michael Jackson hái yǒu shé me hǎotīng de gē ma)
Lan Lan: Micheal Jackson còn bài nào hay nữa không?
小明:那可太多啦。“They don’t really care about us”你听过吗? (Xiǎomíng: Nà kě tài duō la.“They don’t really care about us” nǐ tīngguò ma)
Tiểu Minh: Cái đó thì nhiều lắm. “They don’t really care about us” bạn nghe chưa?
兰兰:我没听过。(Lán lán: Wǒ méi tīngguò)
Lan Lan: Mình chưa nghe.
小明:这里就有,我放给你听。(Xiǎomíng: Zhèlǐ jiù yǒu, wǒ fàng gěi nǐ tīng)
Tiểu Minh: Trong đây chắc có, mình mở cho bạn nghe.
兰兰:好啊好啊。(Lán lán: Hǎo a hǎo a)
Lan Lan: Được đó, được đó.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments

52  +    =  59