Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 045 – 古玩城 1 – Chợ đồ cổ (Phần 1)

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 045

叔叔:嫂子,这里可真热闹啊!这两年,中国的古董市场越来越火了。(Shūshu: Sǎozi, zhèlǐ kě zhēn rènào a! Zhè liǎng nián, zhōngguó de gǔdǒng shìchǎng yuè lái yuè huǒle)
Chú: Chị dâu, ở đây thật là nhộn nhịp! Hai năm gần đây, chợ đồ cổ ở Trung Quốc ngày càng nổi tiếng.
妈妈:可不是嘛,这儿是北京最大的古玩城了。尤其是到了周末,这里可以说是人山人海。(Māmā: Kě bùshì ma, zhè’er shì běijīng zuìdà de gǔwàn chéngle. Yóuqí shì dàole zhōumò, zhèlǐ kěyǐ shuō shì rénshānrénhǎi)
Mẹ: Còn phải nói sao, ở đây là chợ đồ cổ lớn nhất ở Bắc Kinh này đó. Đặc biệt đến cuối tuần, ở đây có thể nói là đâu đâu cũng là biển người.
叔叔:哎呀,嫂子,我都等不及了,咱们从这边开始逛吧。(Shūshu: Āiyā, sǎozi, wǒ dū děng bùjíle, zánmen cóng zhè biān kāishǐ guàng ba)
Chú: Ây da, chị dâu, em đợi không nổi rồi, chúng ta bắt đầu xem từ bên này đi.
妈妈:王楠。你什么时候又喜欢上古玩了?原来我只知道你喜欢摄影。(Māmā: Wángnán. Nǐ shénme shíhòu yòu xǐhuān shàng gǔwànle? Yuánlái wǒ zhǐ zhīdào nǐ xǐhuān shèyǐng)
Mẹ: Vương Nam. Chú lúc nào mà lại thích chơi đồ cổ vậy? Chị vốn biết chú thích chụp ảnh mà.
叔叔:我最近看了许多有关古玩的书,觉得这里边的学问真是太大了。(Shūshu: Wǒ zuìjìn kànle xǔduō yǒuguān gǔwàn de shū, juédé zhè lǐbian de xuéwèn zhēnshi tài dàle)
Chú: Em gần đây xem nhiều sách liên quan đến đồ cổ, cảm thấy học vấn trong đó thật là cao thâm.
妈妈:那咱们真是来对了。听说这里还有一些明清的真品呢。(

Māmā: Nà zánmen zhēnshi lái duìle. Tīng shuō zhèlǐ hái yǒu yīxiē míng qīng de zhēnpǐn ne
 )
 
Mẹ: Thế thì chúng ta đến đúng nơi rồi. Nghe nói ở đây còn có mấy món đồ thật đời Minh nữa đó.

叔叔:是么。不过,这得需要好眼力。我刚入行不久,眼力可不行。(Shūshu: Shì me. Bùguò, zhè dé xūyào hǎo yǎnlì. Wǒ gāng rùxíng bùjiǔ, yǎnlì kě bùxíng)
Chú: Thật vậy à. Nhưng mà, cái đó phải có mắt nhìn tốt. Em vừa học không bao lâu, mắt nhìn không tốt lắm.
妈妈:那买点儿现代仿品也可以啊。好多外国人都喜欢来这里买纪念品,带回国送给朋友。对了,王楠,我得提醒你一件事儿…… (Māmā: Nà mǎidiǎn er xiàndài fǎng pǐn yě kěyǐ a. Hǎoduō wàiguó rén dōu xǐhuān lái zhèlǐ mǎi jìniànpǐn, dài huíguó sòng gěi péngyǒu. Duìle, wángnán, wǒ dé tíxǐng nǐ yī jiàn shì er……)
Mẹ: Thế mua mấy hàng nhái bây giờ cũng được. Rất nhiều người nước ngoài thích đến đây mua đồ lưu niệm để mang về nước tặng cho bạn bè. Đúng rồi, chị phải nhắc chú việc này . . .
叔叔:提醒什么?是砍价吗?(Shūshu: Tíxǐng shénme? Shì kǎn jià ma)
Chú: Nhắc em đều gì? Là trả giá sao?
妈妈:呦,你是怎么猜到的?他们开的价一般都特别高,你起码得照着一半儿砍。还有啊,即使你看上了什么,也千万别表现出来。卖家都很精明,如果他们看出你喜欢什么,就会抬价的。对了,市场里假的东西也不少…… (Māmā: Yōu, nǐ shì zěnme cāi dào de? Tāmen kāi de jià yībān dōu tèbié gāo, nǐ qǐmǎ dé zhàozhe yībàn er kǎn. Hái yǒu a, jíshǐ nǐ kàn shàngle shénme, yě qiān wàn bié biǎoxiàn chūlái. Màijiā dōu hěn jīngmíng, rúguǒ tāmen kàn chū nǐ xǐhuān shénme, jiù huì tái jià de. Duìle, shìchǎng lǐ jiǎ de dōngxī yě bù shǎo……)
Mẹ: Ấy, sao mà chú đoán được vậy? Giá mà họ đưa ra đều rất cao, chú ít nhất phải trả giá còn phân nữa. Còn nữa, cho dù là chú thích món nào, cũng nhất định không được biểu lộ ra ngoài. Người bán rất tinh tường, nếu như họ biết chú thích món gì thì sẽ nâng giá lên. Đúng rồi, ở chợ đồ giả cũng không ít . . .
叔叔:好啦,嫂子,您放心,我以前也经常逛这种古玩市场。何况,我还看了好多有关古玩的书呢!(Shūshu: Hǎo la, sǎozi, nín fàngxīn, wǒ yǐqián yě jīngcháng guàng zhè zhǒng gǔwàn shìchǎng. Hékuàng, wǒ hái kànle hǎoduō yǒuguān gǔwàn de shū ne)
Chú: Được rồi, chị dâu, chị yên tâm, trước đây em đã dạo qua chợ đồ cổ dạng này rồi. Huống chi, em còn đọc qua rất nhiều sách đồ cổ nữa mà!
妈妈:哈哈,那就好。(Māmā: Hāhā, nà jiù hǎo)
Mẹ: Ha ha, thế thì tốt.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments

3  +  1  =