Menu

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo: Chương: Bàn hai người – A Table for Two – Part 01

 

服务员: 欢迎光临!
王明: 你好!
Fúwùyuán: Huānyíng guānglín!
Wáng míng: Nǐ hǎo!
服务员: 歡迎光臨!
王明: 你好!

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 

服务员: 几位?
王明: 两位。
Fúwùyuán: Jǐ wèi?
Wáng míng: Liǎng wèi.
服务员: 幾位?
王明: 兩位。

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 

服务员: 好。这边请!
王明: 谢谢!
Fúwùyuán: Hǎo. Zhè biān qǐng!
Wáng míng:
Xièxiè!
服务员: 好。這邊請!
王明: 謝謝!

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 


Xem các phần khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương A Table for Two, Học giao tiếp tiếng Trung, Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo, Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo, Học từ vựng theo chủ đề

Comments