Menu

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo: Chương: Đến buổi phỏng vấn xin việc – Making Friends and Drinking Coffee – Part 01

王明: 朋友,你好!
B: 你好!
Wáng míng: Péngyǒu, nǐ hǎo!
B: Nǐ hǎo!
王明: 朋友,你好!
B: 你好!

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

王明: 最近怎么样?
B: 我最近很好,你呢?
Wáng míng: Zuìjìn zěnme yàng?
B: Wǒ zuìjìn hěn hǎo, nǐ ne?
王明: 最近怎麼樣?
B: 我最近很好,你呢?

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

王明: 我也很好。
Wáng míng:
Wǒ yě hěn hǎo.
王明: 我也很好。

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 


Xem các phần khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương Making Friends and Drinking Coffee, Học giao tiếp tiếng Trung, Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo, Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo, Học từ vựng theo chủ đề

Comments