Menu

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo: Chương: Đến buổi phỏng vấn xin việc – Making Friends and Drinking Coffee – Part 04

 

小梅: 你们是同事吗?
王明: 不是,不是。我是学生。
Xiǎoméi:
Nǐmen shì tóngshì ma?
Wáng míng: Bùshì, bùshì. Wǒ shì xuéshēng.
小梅: 你們是同事嗎?
王明: 不是,不是。我是學生。

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 

小梅: 你学什么?
王明: 我学中文。
Xiǎoméi:
Nǐ xué shénme?
Wáng míng:
Wǒ xué zhōngwén.
小梅: 你學什麼?
王明: 我學中文。

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 


Xem các phần khác

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương Making Friends and Drinking Coffee, Học giao tiếp tiếng Trung, Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo, Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo, Học từ vựng theo chủ đề

Comments