Menu

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo: Chương: Đến buổi phỏng vấn xin việc – Making Friends and Drinking Coffee – Part 05

 

小梅: 你喜欢学中文吗?
王明: 我很喜欢。
Xiǎoméi:
Nǐ xǐhuān xué zhōngwén ma?
Wáng míng: Wǒ hěn xǐhuān.
小梅: 你喜歡學中文嗎?
王明: 我很喜歡。

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 

小梅: 你的中文太好了。
王明: 哈哈,是吗?谢谢!
Xiǎoméi:
Nǐ de zhōngwén tài hǎole.
Wáng míng:
Hāhā, shì ma? Xièxiè!
小梅: 你的中文太好了。
王明: 哈哈,是嗎?謝謝!

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 


Xem các phần khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương Making Friends and Drinking Coffee, Học giao tiếp tiếng Trung, Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo, Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo, Học từ vựng theo chủ đề

Comments