Menu

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo: Chương: Đến buổi phỏng vấn xin việc – Making Friends and Drinking Coffee – Part 09

 

B: 王明,你喜欢吗?
王明: 喜欢,很好喝。
B: Wáng míng, nǐ xǐhuān ma?
Wáng míng: Xǐhuān, hěn hǎo hē.
B: 王明,你喜歡嗎?
王明: 喜歡,很好喝。

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 

B: 小梅,你的怎么样?
小梅: 我不太喜欢,味道太甜了。
B: Xiǎoméi, nǐ de zěnme yàng?
Xiǎoméi:
Wǒ bù tài xǐhuān, wèidào tài tiánle.
B: 小梅,你的怎麼樣?
小梅: 我不太喜歡,味道太甜了。

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 


Xem các phần khác

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương Making Friends and Drinking Coffee, Học giao tiếp tiếng Trung, Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo, Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo, Học từ vựng theo chủ đề

Comments