Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề BÀN VỀ CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG CỦA TRUNG QUỐC

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề BÀN VỀ CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG CỦA TRUNG QUỐC 

Trung Quốc là một nước có nền kinh thế phát triển, vì vậy chính sách ngoại thương ở đây luôn mà chủ đề được các nhà kinh doanh quan tâm. Đoạn hội thoại được chúng tôi viết bằng chữ cứng, chữ mềm và được dịch sang tiếng Việt để các bạn dễ hiểu. Hi vọng với đoạn hội thoại này sẽ góp phần giúp các bạn học tiếng trung quốc cơ bản online được hiệu quả.

你好,赵先生!
Nǐhǎo, Zhàoxiānshēng!
Xin chào, ông Triệu!

你好!什么时候回来的?
Nǐhǎo! Shénmeshíhòuhuílái de?
Xin chào! Ông về từ bao giờ thế?

ngoai-thuong-trung-quoc

昨天晚上。
Zuótiānwǎnshàng.
Tối hôm qua.

顺利吗?
Shùnlì ma?
Có thuận lợi không?

谢谢,一切都很顺利。
Xièxie, yí qièdōuhěnshùnlì.
Cám ơn, mọi việc đều thuận lợi.

好极了。这样,4月中旬你们就能收到货了。从批发到零售也就半个多月,一定会赶上销售的旺季。
Hǎojíle.Zhèyàng,4yuèzhōngxúnnǐmenjiùnéngshōudàohuòle. Cóngpīfādàolíngshòuyějiùbàngeduōyuè, yídìnghuìgǎnshàngxiāoshòu dewàngjì.
Tốt  quá rồi. Như vậy trung tuần tháng 4 là các ông có thể nhận được hàng rồi. Từ bán sỉ đến bán lẻ cũng phải mất hơn nửa tháng, nhất định kịp tiêu thụ khi vào mùa bán hàng.

是的。贵国灵活的外贸措施,给我们带来了很多方便。
Shì de. Guì guó línghuó de wàimào cuòshī, gěi wǒmen dài láile hěnduō fāngbiàn.
Vâng. Chính sách ngoại thương linh hoạt của nước ông đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều thuận lợi.

我国要想参与国际市场的竞争,就要尽量满足进口商的各种需求。
Wǒguóyàoxiǎngcānyùguójìshìchǎng de jìngzhēng, jiùyào jìnliàngmǎnzújìnkǒushāng de gezhǒngxūqiú.
Muốn tham gia cạnh tranh trên thị trường quốc tế thì nước tôi phải cố gắng hết sức để thỏa mãn các loại nhu cầu của thương gia nhập khẩu.

是的。我赞成你的说法。赵先生,据我所知,中国的贸易方式和过去相比,发生了很大的变化。
Shì de.Wǒzànchéngnǐ de shuōfǎ. Zhàoxiānshēng, jùwǒsuǒzhī, Zhōngguóde màoyìfāngshìhéguòqùxiāngbǐ, fāshēngle hěndà de biànhuà.
Đúng thế. Tôi tán thành với cách nói của ông. Ông Triệu à, theo tôi được biết thì phương thức mậu dịch của Trung Quốc so với trước kia đã có sự thay đổi rất lớn.

我们只是恢复和采用了一些国际管用的做法。
Wǒmen zhǐshì huīfù hé cǎiyòngle yìxiē guójì guǎnyòng de zuòfǎ.
Chúng tôi chỉ sử dụng và khôi phục 1 số cách làm đã quen của quốc tế.

都包括哪些方面呢?
Dōubāokuònǎxiēfāngmiàn ne?
Trong đó bao gồm những mặt nào?

比如包销、代理、易货和补偿贸易什么的。
Bǐrúbāoxiāo, dàilǐ, yìhuòhébǔchángmàoyìshénme de.
Ví dụ như bao tiêu, đại lý, mậu dịch và trao đổi hàng bồi hoàn, v.v…

技术贸易和加工贸易也包括在内吗?
Jìshùmàoyìhéjiāgōngmàoyìyěbāokuòzàinèi ma?
Buôn bán kỹ thuật và buôn bán gia công cũng nằm trong đó hay sao?

是的。
Shì de.
Đúng vậy.

这是不是意味着贵国正在实行新的贸易政策呢?
Zhèshì bú shìyìwèizheguìguózhèngzàishíxíngxīn de màoyìzhèngcè ne?
Điều này phải chăng có nghĩa là nước ông đang thực hiện chính sách buôn bán mới?

不完全是这样。如果说有变化,就是在一些具体做法上比以往灵活了。但总的原则是没有变的。我们仍然本着“平等互利、互通有无”的原则,和各国进行贸易往来。
Bùwánquánshìzhèyàng.Rúguǒshuōyǒubiànhuà, jiùshìzài yì xiējùtǐzuòfǎshàngbǐyǐwǎnglínghuóle.Dànzǒng de yuánzéshìméiyǒubiàn de.Wǒmenréngránběnzhe “píngděnghùlì,hùtōngyǒuwú” de yuánzé, hégeguójìnxíngmàoyìwǎnglái.
Không hoàn toàn như vậy. Nếu như nói có sự thay đổi, thì chính là thể hiện ở 1 số phương pháp cụ thể đã linh hoạt hơn so với trước kia. Nhưng nguyên tắc chung không thay đổi. Chúng tôi vẫn tiến hành buôn bán qua lại với các nước dựa trên nguyên tắc “bình đẳng cùng có lợi, được mất cùng chung”.

听您这么说,我就放心啦。希望越做越好。
Tīngnínzhème shuō, wǒjiùfàngxīn la. Xīwàngyuèzuòyuèhǎo.
Nghe ông nói vậy tôi cũng yên tâm rồi. Hi vọng sự nghiệp buôn bán của các ông càng ngày càng tốt đẹp.

谢谢。还需要介绍点儿什么吗?
Xièxie.Háixūyàojièshàodiǎnrshénme ma?
Cám ơn. Ông còn muốn tôi giới thiệu điểm nào nữa không?

不啦。等遇到新问题,再向你请教吧。
Bù la.Děngyùdàoxìnwèntí, zàixiàngnǐqǐngjiàoba.
Thôi ạ. Đến khi nào gặp vấn đề mới, tôi lại xin ý kiến chỉ bảo của ông.

不客气。
Búkèqì.
Không có gì.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.