Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề ĐẠI HẠ GIÁ trong tiếng Trung

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề ĐẠI HẠ GIÁ trong tiếng Trung

别看这个音响小,拿着还真挺沉的。Bié kàn zhè ge yīnxiǎng xiǎo, názhe hái
zhēn tǐng chén de.
Dàn loa này trông thì nhỏ, nhấc lên lại nặng lắm đấy.
那咱们也别瞎转了,把你手上的优惠券赶紧花了,赶紧走。Nà zánmen yě
bié xiā zhuǎn le, bǎ nǐ shǒu shang de yōuhuìquàn gǎnjǐn huā le, gǎnjǐn zǒu.
Vậy chúng ta cũng đừng đi loanh quanh nữa, hãy mau sử dụng phiếu ưu đãi trên
tay cậu rồi về mau thôi.
shop-thoi-trang-1
对对,去买电扇。Duì duì, qù mǎi diànshàn.
Đúng rồi, đi mua quạt điện thôi.
你快看啊,那个落地电扇买一送一呢。Nǐ kuài kàn a, nà ge luòdì diànshàn
mǎi yī sòng yī ne.
Cậu nhìn xem, cái quạt cây kia mua 1 tặng 1 đấy.
多少钱一台?Duōshao qián yì tái?
Bao nhiêu tiền một cái?
标着呢,十五万八一台,买一送一。送的是一个台扇。Biāo zhe ne, shíwǔ
wàn bā yì tái, mǎi yī sòng yī. Sòng de shì yí ge tái shàn.
Trên nhãn ghi 158 ngàn đồng 1 cái, mua 1 tặng 1. Được tặng một cái quạt bàn.
哦,不错。不过我家有台扇了。Ó, búcuò. Búguò wǒ jiā yǒu tái shàn le.
Ồ, được đấy. Nhưng nhà mình có quạt bàn rồi.
这样,我给你五万八,你买落地的,送的那个台扇归我,好不好?Zhè
yàng, wǒ gěi nǐ wǔ wàn bā, nǐ mǎi luòdì de, sòng de nà ge tái shàn guī wǒ, hǎo
bu hǎo?
Như thế này nhé, mình đưa cậu 58 ngàn, cậu mua quạt cây, chiếc quạt bàn được
tặng đó cho mình, được không? khóa học tiếng trung cấp tốc
好,那就这么定了。Hǎo, nà jiù zhème dìng le.
Được, vậy thì quyết định như thế nhé.
你把返券给我,开了票我直接去付钱,你就在这里等就行。Nǐ bǎ fǎnquàn
gěi wǒ, kāi le piào wǒ zhíjiē qù fù qián, nǐ jiù zài zhèlǐ děng jiù xíng.
Cậu đưa phiếu ưu đãi cho mình, mình sẽ đi thanh toán, cậu đứng đợi mình ở đây
là được rồi.
我陪你去吧。Wǒ péi nǐ qù ba.
Để mình đi cùng cậu nhé.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.