Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề Bàn về Tuổi tác trong tiếng Trung

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề Bàn về Tuổi tác trong tiếng Trung

龙 – (Lóng) – Rồng
蛇 – (Shé) – Rắn.
马 – (Mǎ) – Ngựa.
羊 – (Yáng) – Dê.
猪 – (Zhū) – Lợn
兔 – (Tù) – Thỏ.
牛 – (Niú) – Trâu.
猴 – (Hóu) – Khỉ.
狗 – (Gǒu) – chó
鸡 – (Jī) – Gà.
虎 – (Hǔ) – Hổ.
鼠- (Shǔ) – Chuột.
1. 你属什么?- (Nǐ shǔ shénme?) – Bạn cầm tinh con gì?
2. 我属狗。- (Wǒ shǔ gǒu) – Tôi cầm tinh con chó.
3. 属狗的人怎么样?- (Shǔ gǒu de rén zěnme yàng?)
Người cầm tinh con chó  tính cách như thế nào?
4. 属狗的人很老实,很善良。- (Shǔ gǒu de rén hěn lǎoshí, hěn shàn liáng)
Người cầm tinh con chó  rất thật thà, hiền lành.
5. 你是哪年出生的?- (Nǐ shì nǎ nián chū shēng de?) – Bạn sinh năm nào?
6. 我是一九八零年出生的。- (Wǒ shì yī jiǔ bā líng nián chū shēng de)
Tôi sinh năm 1980
7. 你今年多大?- (Nǐ jīn nián duō dà?) – Bạn năm nay bao nhiêu tuổi ?
8. 我今年三十三岁。- (Wǒ jīnnián sān shí sān suì.) – Tôi năm nay 33 tuổi.
250-cau-khau-ngu-chem-gio-thanh-bao-2
Tuổi tác
Câu mẫu:
1. 你 多 大 了? – (Nǐ duōdà le) – Anh bao nhiêu tuổi?
2. 三 十 歲. 你 是 什 麼 時 候 生 的? – (Sānshí suì. Nǐ shì shénme shíhòu shēng de) – Tôi 30 tuổi. Anh sinh năm nào?
3. 一 九 七 O 年 – (Yī jiǔ qī líng nián) – Năm 1970
4. 那, 你 三 十 六 歲 嗎? – (Nà, nǐ sān shí liù suì ma) – Vậy anh 36 tuổi à?
5. 對, 屬 狗. – (Duì, shǔgǒu) – Đúng rồi. Tuổi tuất (tuổi con chó).
6. 二 O O 六 年 是 丙 戌 年. 明 年 是 丁 亥 年 – (Èr líng líng liù nián shì bǐngxū nián. míngnián shì dīnghài nián) – Năm 2006 là năm Bính Tuất, năm sau là Đinh Hợi.
7. 我 愛 人 是 屬 猪 的; 我 比 她 大 一 歲 – (Wǒ àirén shì shǔ zhū de; wǒ bǐ tā dà yī suì) – Bà xã tôi tuổi hợi (tuổi con heo). Tôi hơn bả một tuổi.
8. 你 孩 子 多 大 了?
Nǐ háizi duōdà le
Con của anh mấy tuổi?
9. 後 天 是 他 十 歲 生 日
Hòutiān shì tā shí suì shēngrì
Ngày mốt là sinh nhật thứ 10 của nó.
10. 你 父 母 多 大 年 紀 了?
Nǐ fùmǔ duōdà niánjì le
Ba má anh năm nay bao nhiêu rồi?
11. 我 父 親 七 十 二; 我 母 親 七 十
Wǒ fùqīn qīshíèr wǒ mǔqīn qīshí
Ba tôi 72, má tôi 70.
12. 祝 他 們 健 康 長 壽
Zhù tāmen jiànkāng chángshòu
Cầu chúc hai bác mạnh khoẻ sống lâu.
13. 謝 謝. 你 父 母 呢?
Xièxie. nǐ fùmǔ ne
Cám ơn anh. Ba má anh thế nào?
14.  你 父 親 比 我 父 親 大 兩 歲; 我 母 親 六 十 五 歲
Nǐ fùqīn bǐ wǒ fùqīn dà liǎng suì; wǒ mǔqīn liùshíwǔ suì
Ba tôi kém ba anh 2 tuổi. Má tôi 65 tuổi.
Từ ngữ & ngữ pháp:
Cách nói tuối tác:
1. Ngày tháng năm sinh:
– 你 是 什 麼 時 候 生 的
Nǐ shì shénme shíhòu shēng de
Anh sinh năm nào?
– 我 于 一 九 六 四 年 正 月 十 五 日 出 生 在 西 貢
Wǒ yú yī jǐu lìu sì nián zhèngyuè shí wǔ rì chūshēng zài xĩgòng
Tôi sinh ngày 15 tháng giêng năm 1964 tại Saigon.
– 你 是 生 在 河 內 的 嗎 (Nǐ shì shēng zài hénèi de ma) Chị sinh ở Hà Nội à?
– 他 快 五 十 歲 了 (Tā kuài wǔshí suì le) Ông ta sắp 50 tuổi rồi.
2. Shǔ 屬 (thuộc 属) – thuộc về (ở đây ngụ ý thuộc về con giáp).
– 你 屬 什 麼 (Ní shǔ shénme) Anh tuổi con gì?
– Shǔ ji 屬 雞 (thuộc kê 属 鸡) – tuổi con gà; tuổi dậu.
– Shǔ níu 屬 牛 (thuộc ngưu 属 牛) – tuổi con trâu; tuổi sửu.
– 中 國 人 有 一 種 習 慣, 就 是 用 十 二 個 動 物 來 代 表 年 歲
Zhōngguórén yǒu yì zhǒng xíguàn, jìu shì yòng shí èr ge dòngwù lái dàibiǎo niánsuì
Người Trung Quốc có một tập quán, đó là dùng 12 con vật để thay cho tuổi.
– Láoshǔ 老 鼠 (lão thử), níu 牛 (ngưu), Láohǔ 老 虎 (lão hổ), Tùzi 兔子 (thố tử), Lóng 龍 (long 龙), Shé 蛇 (xà), Mǎ 馬 (mã 马), Yáng 羊 (dương), Hóuzi 猴子 (hầu tử), Jī 雞 (kê 鸡), Gǒu 狗 (cẩu), Zhū 猪 (trư).
比 方 說 他 是 屬 馬 的 (Bǐfāng shuō tā shì shú mǎ de) (tỉ phương thuyết tha thị thuộc mã đích 比 方 说 他 是 属 马 的) = chuột, trâu, cọp, thỏ, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo; thí dụ nói anh ấy tuổi ngựa.
3. 十 二 地 支 (Shíèr dìzhī) Mười hai con giáp:
– Tý (Zǐ 子 = (Láoshǔ) 老 鼠 (lão thử) = chuột.
– Sửu (Chǒu) 丑 = (Níu) 牛 (ngưu) = trâu.
– Dần (Yín) 寅 = (Láohǔ) 老 虎 (lão hổ) = cọp.
– Mão (Mǎo) 卯 = (Tùzi) 兔子 (thố tử) = thỏ.
– Thìn (Chén) 辰 = (Lóng) 龍 (long 龙) = rồng.
– Tỵ (Sì) 巳 = (Shé) 蛇 (xà) = rắn.
– Ngọ (Wǔ) 午 = (Mǎ) 馬 (mã 马) = ngựa.
– Mùi (Wèi) 未 = (Yáng) 羊 (dương) = dê.
– Thân (Shēn) 申 = (Hóuzi) 猴子 (hầu tử) = khỉ.
– Dậu (Yǒu) 酉 = (Jī) 雞 (kê 鸡) = gà.
– Tuất (Xū) 戌 = (Gǒu) 狗 (cẩu) = chó.
– Hợi (Hài) 亥 = (Zhū) 猪 (trư) = heo.
4. 天 干 (Tiān gān) Mười thiên can:
Giáp (Jiǎ) 甲; Ất (Yǐ) 乙; Bính (Bǐng) 丙; Đinh (Dīng) 丁;
Mậu (Wù) 戊; Kỷ (Jǐ) 己; Canh (Gēng) 庚; Tân 辛 (Xīn); Nhâm (Rén) 壬; Quý (Guǐ) 癸.
二OO五 年 是 乙 酉 年 (Èr líng líng wǔ nián shì yǐyòu nián) năm 2005 là năm Ất Dậu.
Cách hỏi tuổi:
1. Hỏi trẻ em:
– 你 幾 歲 了 (Ní jǐ suì le) Bé lên mấy rồi?
➙ 我 八 歲 半 (Wǒ bā suì bàn) Con 8 tuổi rưỡi.
2. Hỏi thiếu niên:
– 你 多 大 了 (Nǐ duōdà le) Em mấy tuổi?
➙ 十 五 歲  (Shí wǔ suì) 15 tuổi.
– 你 十 幾 了 (Nǐ shí jǐ le) Em mười mấy rồi?
3. Hỏi thanh niên:
– 你 多 大 了 (Nǐ duōdà le) Bạn mấy tuổi?
– 你 二 十 幾 了 (Nǐ èrshí jǐ le) Bạn hăm mấy rồi?
➙ 二 十 五 歲 (Èr shí wǔ suì) 25 tuổi.
4. Hỏi người đứng tuổi:
– 您 多 大 了 (Nín duōdà le) Thưa ông/ bà bao nhiêu tuổi?
 ➙ 四 十 歲  (Sìshí suì) 40 tuổi.
– 你 父 親 多 大 年 紀 了 (Nǐ fùqīn duōdà niánjì le) (nễ phụ thân đa đại niên kỷ liễu)

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

10  +    =  18