Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề Học tiếng trung qua truyện: CÁO CỤT ĐUÔI trong tiếng Trung

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề Học tiếng trung qua truyện: CÁO CỤT ĐUÔI trong tiếng Trung

断尾狐 (Cáo cụt đuôi )

Phần chữ Hán + dịch Việt :
有只狐狸被捕兽器夹断了尾巴。他受了这种侮辱,觉得日子很不好过,决意劝别的狐狸都去掉尾巴,大家一样了,自己的缺点就好掩饰过去了。
Có một con cáo bị bẫy thú kẹp đứt đuôi. Nó bị nổi nhục này, cảm thấy khó sống, quyết chí khuyên con cáo khác bỏ đi cái đuôi, tất cả như nhau, giấu đi khuyết điểm của mình .
他于是召集所有的狐狸,劝他们都割掉尾巴。他说,这东西既不雅观,又很累赘。
Thế là nó triệu tập tất cả con cáo, khuyên chúng cắt bỏ đi cái đuôi. Nó nói, cái thứ này đã nhìn không đẹp lại còn phiền toái.
有一只狐狸插嘴说:“朋友,如果这不是于你有益的话,你就不会劝我们割掉了。”
Có một con cáo chen miệng vào nói: “Này bạn, nếu điều này không phải có ích cho bạn, bạn sẽ không khuyên chúng tôi cắt bỏ đuôi”
这故事适用于这种人,他们劝告邻人,不是出于好心而是为了于自己有利。
Câu chuyện này dùng chỉ loại người, họ khuyên hàng xóm không phải vì xuất phát từ lòng tốt mà là vì có lợi cho bản thân họ.
《伊索寓言》Ngụ ngôn Ê-dốp
Cùng tự hoc tieng trung qua video cùng vua tiếng Trung youtube
Pinyin: duàn wěi hú
yǒu zhī  hú lí bèi bǔ shòu qì jiā  duàn le wěi bā 。tā shòu le zhè zhǒng wǔ rǔ ,jiào dé rì zǐ hěn bú hǎo guò ,jué yì quàn bié de hú lí dōu qù diào wěi bā ,dà jiā yì yàng le ,zì jǐ de quē diǎn jiù hǎo yǎn shì guò qù le 。
tā yú shì zhào jí suǒ yǒu de hú lí ,quàn tā men dōu gē diào wěi bā 。
tā shuō ,zhè dōng xī jì bú yǎ guān ,yòu hěn léi zhuì 。yǒu yī zhǐ hú lí chā zuǐ shuō :“péng yǒu ,rú guǒ zhè bú shì yú nǐ yǒu yì de huà ,nǐ jiù bú huì quàn wǒ men gē diào le 。”
zhè gù shì shì yòng yú zhè zhǒng rén ,tā men quàn gào lín rén ,bú shì chū yú hǎo xīn ér shì wéi le yú zì jǐ yǒu lì 。
Từ vựng:
侮辱 [wǔrǔ]  làm nhục; sỉ nhục (người khác)。
日子 [rì·zi] cuộc sống; sinh kế。
决意  [juéyì]  quyết định; quyết chí。
掩饰  [yǎnshì]  che đậy; che giấu (khuyết điểm, sai lầm)。
召集  [zhàojí]  triệu tập。
雅观 [yǎguān]  lịch sự; nho nhã
累赘  [léi·zhui]
 1. rườm rà; phiền toái (sự việc); (câu văn) thừa。
 2. phiền toái。
 3. rườn rà; lỉnh kỉnh (đồ vật)。
劝告 [quàngào] khuyến cáo; khuyên nhủ.
gap-go

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

83  +    =  90