Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề NẾU MỘT NGƯỜI THỰC SỰ YÊU BẠN

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề NẾU MỘT NGƯỜI THỰC SỰ YÊU BẠN

如果一个男人真的爱你
Nếu một chàng trai thực sự yêu bạn

如果一个男人真的爱你,他的手机会为你24小时开机
Rú guǒ yí gè nán rén zhēn de ài nǐ,tā de shǒu jī huì wèi nǐ 24 xiǎo shí kāi jī
Nếu một chàng trai thực sự yêu bạn, chàng sẽ mở máy suốt 24 giờ

在你最需要他的时候可以随时找到他
Zài nǐ zuì xū yào tā de shí hòu kě yǐ suí shí zhǎo dào tā
Vào lúc bạn cần nhất có thể tìm thấy chàng ngay
gap-go因为他爱你,所以会时时担心你
Yīn wei tā ài nǐ ,suǒ yǐ huì shí shí dān xīn nǐ
Bởi vì chàng yêu bạn, vì vậy lúc nào cũng không yên tâm về bạn.

如果一个男人真的爱你
Rú guǒ yí gè nán rén zhēn de ài nǐ
Nếu một chàng trai thực sự yêu bạn

他会很自豪的告诉他的朋友与家人, 你是他最爱的女人
Tā huì hěn zì háo de gào sù tā de péng yǒu yǔ jiā rén, nǐ shì tā zuì ài de nǚ rén
Chàng sẽ rất tự hào nói với bạn bè và gia đình, bạn là người phụ nữ chàng yêu nhất

当然并不是时时挂在嘴上
Dāng rán bìng bú shì shí shí guà zài zuǐ shàng
Tất nhiên, không phải lúc nào cũng đi nói bô bô

而是用一种行动去告诉别人,你是他最爱的女人!
Ér shì yòng yī zhǒng xíng dòng qù gào sù bié rén ,nǐ shì tā zuì ài de nǚ rén !
Mà dùng hành động để nói cho người khác rằng, bạn là người phụ nữ chàng yêu nhất

因为有了你他觉得很骄傲,无论你是不是真的很优秀。
Yīn wei yǒu le nǐ tā jué de hěn jiāo ào ,wú lùn nǐ shì bú shì zhēn de hěn yōu xiù
Bởi vì có bạn chàng cảm thấy rất kiêu hãnh, cho dù thật sự bạn không được ưu tú như vậy

如果一个男人真的爱你,他会把除了工作之外的很多时间都给你
Rú guǒ yí gè nán rén zhēn de ài nǐ, tā huì bǎ chú le gōng zuò zhī wài de hěn duō shí jiān dōu gěi nǐ
Nếu một chàng trai thực sự yêu bạn, thì ngoài thời gian làm việc ra chàng sẽ dành hết cho bạn

当然会偶尔和朋友去聚会,因为他想时时刻刻都看见你。
Dāng rán huì ǒu ěr hé péng yǒu qù jù huì, yīn wéi tā xiǎng shí shí kè kè dōu kàn jiàn nǐ
Đương nhiên, thỉnh thoảng chàng cũng sẽ tụ họp với bạn bè, bởi vì lúc nào chàng cũng muốn
nhìn thấy bạn

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

30  +    =  37