Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề Học tiếng trung qua truyện: NGƯỜI CHĂN LỪA VÀ CON LỪA trong tiếng Trung

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề Học tiếng trung qua truyện: NGƯỜI CHĂN LỪA VÀ CON LỪA trong tiếng Trung

驴和赶驴人(Lừa và người chăn lừa)

Phần chữ Hán :
驴由赶驴人领着,走了短短一段路以后,便径自离开了平坦的道路,紧挨着悬崖走去。驴快要摔下去的时候,赶驴人揪住了他的尾巴,想把他拖回来。可是驴拚命挣扎,赶驴人便放开他,说:“让你得胜吧!但你得到的只不过是一个悲惨的胜利。”
这故事适用于好胜的人。
Phần Pinyin :
Lǘ hé gǎn lǘ rén
Lǘ yóu gǎn lǘ rén lǐngzhe, zǒuliǎo duǎn duǎn yīduàn lù yǐhòu, biàn jìngzì líkāile píngtǎn de dàolù, jǐn āizhe xuányá zǒu qù. Lǘ kuàiyào shuāi xiàqù de shíhou, gǎn lǘ rén jiū zhùle tā de wěiba, xiǎng bǎ tā tuō huílái. Kěshì lǘ pànmìng zhēngzhá, gǎn lǘ rén biàn fàng kāi tā, shuō:“Ràng nǐ déshèng ba! Dàn nǐ dédào de zhǐ bùguò shì yīgè bēicǎn de shènglì.
Zhè gùshì shìyòng yú hàoshèng de rén.
Phần dịch Việt :
Lừa và người chăn lừa
Lừa được người chăn lừa dẫn dắt, sau khi đi một đoạn đường ngắn, bèn tự ý rời bỏ con đường bằng phẳng, liền đi gần bên vách núi cao dốc. Lúc lừa sắp té xuống, người chăn lừa nắm chặc lấy đuôi nó kéo nó trở lại. Nhưng lừa hết súc vùng vẫy, người chăn lừa bèn buông nó ra, nói” “Ta cho ngươi thắng đấy! nhưng cái chiến thắng của ngươi chẳng qua là một thắng lợi bi thảm”.
Câu chuyện này dùng nói những kẻ háo thắng.
《伊索寓言》Ngụ ngôn Aesop
Phần Từ vựng :
径自 [jìngzì] thẳng; tự ý (phó từ, biểu thị trực tiếp hành động)。
他没等会议结束就径自离去。Tā méi děng huìyì jiéshù jiù jìngzì lí qù.
 anh ấy chẳng đợi hội nghị kết thúc, đi thẳng ra ngoài.
 平坦 [píngtǎn] bằng phẳng; bằng; phẳng。
宽阔平坦的马路。Kuānkuò píngtǎn de mǎlù
đường cái rộng rãi bằng phẳng.
挨 [āi]
1. lần lượt; từng; từng cái một; theo (thứ tự)。
挨 门挨 户地检查卫生。 Āimén āihù de jiǎnchá wèishēng
kiểm tra vệ sinh từng nhà, từng hộ.
2. kề bên; gần; bên cạnh; sát bên。靠近;紧接着。Kàojìn; jǐn jiēzhe
他家挨 着工厂 Tā jiā āizhe gōngchǎng   nhà anh ta gần bên nhà máy
学生一个挨 一个地走进教室。Xuéshēng yīgè āi yīgè de zǒu jìn jiàoshì
học sinh người này nối tiếp người nọ đi vào phòng học.
悬崖[xuányá] cao và dốc (vách núi)
 揪 [jiū] nắm chặt; níu; tóm; bám。
揪着绳子往上爬 Jiūzhe shéngzi wǎng shàng pá
níu dây thừng bò lên trên.
把他揪过来。Bǎ tā jiū guòlái
níu anh ấy lại.
拚命 [pànmíng] liều mình; liều thân; liều mạng
挣扎 [zhēngzhá] ngọ ngoạy; vùng vẫy; đấu tranh; vật lộn。
hoc-tieng-trung-theo-chu-de-chu-de-buon-dien-thoai-trong-tieng-trung

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

2  +  4  =