Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề KHI BÀN VỀ NGOẠI NGỮ trong tiếng Trung

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề KHI BÀN VỀ NGOẠI NGỮ trong tiếng Trung

你是哪国人?
Nǐshìnǎguórén?
Bạn là người nước nào?

我是越南人。
WǒshìYuènánrén.
Tôi là người Việt Nam.

你会讲英语吗?
NǐhuìjiǎngYīngyǔ ma?
Bạn biết nói tiếng Anh không?
hoc-tieng-trung-theo-chu-de-chu-tan-gai-tren-san-nhay-trong-tieng-trung

我不会讲英语。
Wǒ búhuìjiǎngYīngyǔ.
Tôi không biết tiếng Anh.

你会讲汉语吗?
NǐhuìjiǎngHànyǔ ma?
Bạn biết nói tiếng Trung không?

我会一点汉语。
Wǒhuì yìdiǎnHànyǔ.
Tôi biết một chút tiếng Trung.

我发音不准。
Wǒfāyīnbùzhǔn.
Tôi phát âm không chuẩn.

你可认不可认汉字?
NǐkěrènbùkěrènHànzì?
Bạn có biết chữ Hán không?

我能认汉字,但不会讲。
WǒnéngrènHànzì, dàn búhuìjiǎng.
Tôi biết chữ Hán, nhưng không biết nói.

你看懂中文书吗?
NǐkàndǒngZhōngwénshū ma?
Bạn xem hiểu sách tiếng Trung không?

我看不懂中文书。
WǒkànbùdǒngZhōngwénshū.
Tôi xem không hiểu sách tiếng Trung.

我懂一点点。
Wǒdǒng yìdiǎndiǎn.
Tôi hiểu 1 chút.

我讲汉语你听懂吗?
WǒjiǎngHànyǔnǐtīngdǒng ma?
Tôi nói tiếng Trung bạn nghe có hiểu không?

请你说慢一点。
Qǐngnǐshuōmàn yìdiǎn.
Bạn làm ơn nói chậm một chút.

我开始读英文。
WǒkāishǐdúYīngwén.
Tôi mới bắt đầu học tiếng Anh.

我读得好慢。
Wǒdúdéhǎomàn.
Tôi đọc rất chậm.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.