Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề DU LỊCH trong tiếng Trung (Phần 16)

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề DU LỊCH trong tiếng Trung (Phần 16)

样列Ví dụ:

请安静!Qǐng ānjìng! Xin giữ yên lặng!

禁止拍照!Jìnzhǐ pāizhào! Cấm chụp ảnh!

禁止烟火!Jìnzhǐ yānhuǒ! Cấm lửa!

禁止停车!Jìnzhǐ tíngchē! Cấm đỗ xe!

禁止游泳!Jìnzhǐ yóuyǒng! Cấm bơi!

禁止吸烟!Jìnzhǐ xīyān! Cấm hút thuốc!

hoc-tieng-trung-theo-chu-de-chu-de-du-lich-trong-tieng-trung-phan-3

不要践踏草坪!Bùyào jiàntà cǎopíng! Không được giẫm lên cửa!

雪崩危险!Xuěbēng wéixiǎn! Tuyết lở nguy hiểm!

火灾危险!Huǒzāi wéixiǎn! Hỏa hoạn nguy hiểm!

闲人免进!Xiánrén miǎn jìn! Không phận sự miễn vào!

没有入口!Méiyǒu rùkǒu! Không vào!

免费入场。Miǎnfèi rù chǎng. Vào cửa miễn phí.

小心楼梯!Xiǎoxīn lóutī! Cẩn thận cầu thang!

注意!小心!Zhùyì! Xiǎoxīn! Chú ý! Cẩn thận!

注意!危险!Zhùyì! Wéixiǎn! Chú ý! Nguy hiểm!

请不要浪费水源!Qǐng bùyào làngfèi shuǐyuán! Xin đừng lãng phí nước!

请随手关门!Qǐng suíshǒu guānmén! Xin hãy đóng cửa!

没有空位。Méiyǒu kòngwèi. Không có chỗ trống.

休息!Xiūxí! Giải lao!

关闭从7月7号到7月15号Guānbì cóng 7 yuè 7 hào dào 7 yuè 15 hào:Đóng cửa từ ngày 7/7 đến ngày 15/7.

营业。营业时间为早上10点到晚上7点yíngyè. Yíngyè shíjiān wèi zǎoshang 10 diǎn dào wǎnshàng 7 diǎn. Mở cửa. Thời gian mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối.

入口rùkǒu: Lối vào

出口chūkǒu: Lối ra

免费miǎnfèi: miễn phí

有人yǒurén: có người

私人专用sīrén zhuānyòng: chuyên dùng cá nhân

售楼shòu lóu: bán căn hộ

出租chūzū: cho thuê

减价jiǎn jià: giảm giá

特价优惠tèjià yōuhuì: ưu đãi đặc biệt

打折dǎzhé: hạ giá (trừ phần tram vào giá cũ)

推tuī: đẩy

拉lā: kéo

紧急出口jǐnjí chūkǒu: cửa thoát hiểm

自助zìzhù: tự động

收银台shōuyín tái: quầy thu ngân

关闭guānbì: đóng cửa

故障中gùzhàng zhōng: hỏng

客满kè mǎn: hết chỗ

洗手间/厕所xǐshǒujiān/cèsuǒ: nhà vệ sinh

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.