Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề CÁC CÂU GIAO TIẾP NGẮN

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề CÁC CÂU GIAO TIẾP NGẮN

1. Thôi quên đi – Forget it! 休想! (算了!) (Suànle!)
2. Chúc may mắn – Good luck! 祝好运! (Zhù hǎo yùn!)
3. Tôi từ chối – I decline! 我拒绝! (Wǒ jùjué!)
4. Tôi cam đoan – I promise. 我保证。(Wǒ bǎozhèng.)
5. Chắc chắn rồi – Of course! 当然了! (Dāngránle!)
6. Chậm thôi – Slow down! 慢点! (Màn diǎn!)
7. Bảo trọng – Take care! 保重! (Bǎozhòng!)
8. Đau quá – They hurt. (伤口)疼。((Shāngkǒu) téng.)
9. Thử lại lần nữa – Try again. 再试试。(Zài shì shì.)
10. Coi chừng – Watch out! 当心。(Dāngxīn.)
11. Có việc gì thế – What’s up? 有什么事吗? (Yǒu shé me shì ma?)
12. Cẩn thận – Be careful! 注意! (Zhùyì!)
13. Cạn ly – Bottoms up! 干杯(见底)! (Gānbēi (jiàn dǐ)!)
14. Đừng cử động – Don’t move! 不许动! (Bùxǔ dòng!)
hoc-tieng-trung-theo-chu-de-chu-de-trong-van-phong-trong-tieng-trung-phan-3
15. Đoán xem sao – Guess what? 猜猜看? (Cāi cāi kàn?)
66. Tôi hoài nghi – I doubt it 我怀疑。(wǒ huáiyí.)
17. Tôi cũng nghĩ thế – I think so. 我也这么想。(Wǒ yě zhème xiǎng.)
18. Tôi độc thân – I’m single. 我是单身贵族。(Wǒ shì dānshēn guìzú.)
19. Kiên trì cố gắng lên – Keep it up! 坚持下去! (Jiānchí xiàqù!)
20. Để tôi xem – Let me see.让我想想。(Ràng wǒ xiǎng xiǎng.)
21. Không có gì – Never mind.不要紧。(Bùyàojǐn.)
22. Không vấn đề gì – No problem! 没问题! (Méi wèntí!)
23. Thế đó – That’s all! 就这样! (Jiù zhèyàng!)
24. Hết giờ – Time is up. 时间快到了。(Shíjiān kuài dàole.)
25. Có tin tức gì mới không – What’s new? 有什么新鲜事吗? (Yǒu shé me xīnxiān shì ma?)
26. Tin tôi đi – Count me on 算上我。(suàn shàng wǒ.)
27. Đừng lo lắng – Don’t worry. 别担心。(Bié dānxīn.)
28. Thấy đỡ hơn chưa? – Feel better? 好点了吗? (Hǎo diǎnle ma?)
29. Anh yêu em – I love you! 我爱你! (Wǒ ài nǐ!)
30. Tôi là fan hâm mộ của anh ý – I’m his fan。 我是他的影迷。(Wǒ shì tā de yǐngmí.)

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

5  +  2  =