Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề Những câu giao tiếp tiếng Trung hàng ngày

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề Những câu giao tiếp tiếng Trung hàng ngày

Phần 1:

1. 最近过得好吗?
Zuìjìn guò dé hǎo ma?
Dạo này sống có ổn không?
你好!
Nǐ hǎo!
Chào bạn!
初次见面。
Chū cì jiàn miàn.
Lần đầu tiên gặp mặt.
请多多关照。
Qǐng duōduō guānzhào.
Mong được quan tâm nhiều.
很高兴见到你。
Hěn gāoxìng jiàn dào nǐ.
Rất vui được gặp anh.
身体好吗?
Shēntǐ hǎo ma?
Bạn có khỏe không?
很好。
Hěn hǎo.
Rất tốt.
托您的福,我过得很好,您呢?
Tuō nín de fú, wǒ guò dé hěn hǎo, nín ne?
Cảm ơn bạn, tôi vẫn khỏe, thế còn bạn?
2. 忙吗?
Máng ma?
Anh có bận không?
好久不见。
Hǎo jiǔ bú jiàn.
Lâu lắm không gặp.
还好。
Hái hǎo.
Vẫn ổn.
有点儿忙。
Yǒu diǎnr máng.
Hơi bận.
是,很忙。
Shì, hěn máng.
Vâng, rất bận.
不,不太忙。
Bù, bù tài máng.
Không, tôi không bận lắm.
忙什么?
Máng shénme?
Bận việc gì thế?
辛苦您了!
Xīnkǔ nín le!
Anh vất vả quá!
再见!
Zàijiàn!
Tạm biệt!
明天见!
Míngtiān jiàn!
Hẹn mai gặp lại!
3. 太打扰您了。
Tài dǎrǎo nín le.
Làm phiền anh quá.
不好意思。
Bùhǎoyìsi.
Ngại quá.
多亏有您的帮助。
Duōkuī yǒu nín de bāngzhù.
May mà có anh giúp.
多谢您的好意。
Duōxiè nín de hǎoyì.
Cảm ơn lòng tốt của anh.
谢谢你了!
Xièxie nǐ le!
Cảm ơn anh.
非常对不起。
Fēicháng duìbùqǐ.
Rất xin lỗi.
非常抱歉。
Fēicháng bàoqiàn.
Vô cùng xin lỗi.
没关系。
Méi guānxì.
Không có gì.
请见谅。
Qǐng jiànliàng.
Mong thứ lỗi.
失礼了!
Shīlǐ le!
Thất lễ rồi!
Phần 2: 
1. Nghe hay đấy !- It sounds great! 听起来很不错。(Tīng qǐlái hěn bùcuò.)
2. Hôm nay là ngày đẹp trời- It’s a fine day.今天是个好天。(Jīntiān shìgè hǎo tiān.)
3. Càng xa càng tốt- So far, so good.目前还不错。(Mùqián hái bùcuò.)
4. Mấy giờ rồi? – What time is it?几点了?(Jǐ diǎnle?)
5. Bạn có thể làm được -You can make it. 你能做到!(Nǐ néng zuò dào!)
6. Bình tĩnh 1 chút – Control yourself克制一下!( Kèzhì yì xià!)
7. Anh ấy đi tàu hỏa đến – He came by train. 他乘火车来。(Tā chéng huǒchē lái.)
8. Anh ý ốm liệt giường – He is ill in bed. 他卧病在床。(Tā wòbìng zài chuáng.)
9. Anh ấy thiếu lòng dung cảm. He lacks courage.他缺乏勇敢。(Tā quēfá yǒnggǎn.)
10. Mọi việc vẫn ổn chứ ? – How’s everything?一切还好吗?( Yīqiè hái hǎo ma?)
11. Tôi ko có sự lựa chọn nào khác- I have no choice.我别无选择。(Wǒ bié wú xuǎnzé.)
12. Tôi thích trò này- I love this game.我钟爱这项运动。(Wǒ zhōngài zhè xiàng yùndòng.)
13. Tôi sẽ cố hết sức- I ‘ll try the best.我尽力而为。(Wǒ jìnlì ér wéi.)
14. Tôi hoàn toàn ủng hộ bạn – I’m on your side.我全力支持你
。(Wǒ quánlì zhīchí nǐ.)
15. Lâu rồi ko gặp- long time no see.好久不见!(Hǎojiǔ bùjiàn!)
16. Tôi thích ăn kem – I like ice-cream.我喜欢吃冰淇淋。(Wǒ xǐhuān chī bīngqílín.)
17. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ -No pain, no gain.不劳不获
。(Bù láo bù huò.)
18. Còn tùy trường hợp- Well, it depends.嗯,这得看情况。(En, zhè dé kàn qíngkuàng.)
19. Chúng tôi đồng ý – We’re all for it.我们全都同意。(Wǒmen quándōu tóngyì.)
20. Thật là một món hời !- What a good deal!真便宜!(Zhēn piányí!)
21.Nên làm gì bây giờ- What should I do?我该怎么办?(Wǒ gāi zěnme bàn?)
22. Tự rước khổ vào thân – You asked for it! 你自讨苦吃!(Nǐ zì tǎo kǔ chī!)
23. Tôi đảm bảo- You have my word我保证!(Wǒ bǎozhèng!)
24.Tin hay ko tùy bạn- Believe it or not! 信不信由你!( Xìn bùxìn yóu nǐ!)
25. Đừng tính tôi!- Don’t count on me.别指望我!( Bié zhǐwàng wǒ!)
26.Đừng đâm đầu vào đấy – Don’t fall for it.别上当!(Bié shàngdàng!)
27.Đừng làm tôi thất vọng- Don’t let me down.别让我失望。(Bié ràng wǒ shīwàng.)
28.Dễ đến dễ đi – Easy come easy go来得容易, 去得快。(Láidé róngyì, qù dé kuài.)
29. Mong bạn tha thứ cho tôi – I beg your pardon ! 请你原谅!( Qǐng nǐ yuánliàng!)
30. Bạn nói lại 1 lần nữa nhé -I beg your pardon! 请你再说一遍

。(Qǐng nǐ zàishuō yībiàn.)

Phần 3: 

1.Thu nhập của anh ấy rất cao. – He has a high income – 他有很高的收入。(Tā yǒu hěn gāo de shōurù.)`
2. Anh ấy trông có vẻ rất khỏe mạnh – He looks very healthy. – 他看来很健康
。(Tā kàn lái hěn jiànkāng.)
3.Anh ấy dừng lại để trả lời. – He paused for a reply. – 他停下来等着回答。(Tā tíng xiàlái děngzhe huídá.)
4.Anh ấy sửa lại nhà của mình. – He repaired his house. – 他修理了他的房子。(Tā xiūlǐ le tā de fángzi.)
5.Anh ấy đề nghị tổ chức 1 bữa ăn dã ngoại. – He suggested a picnic. – 他建议搞一次野餐。(Tā jiànyì gǎo yí cì yěcān.)
6. Có món quà muốn tặng cậu. – Here's a gift for you. – 这里有个礼物送给你
。(Zhè li yǒu ge lǐwù sòng gěi nǐ.)
7.Bao nhiêu tiền? – How much does it cost? – 多少钱?(Duōshǎo qián?)
8.Tôi bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng. – I caught the last bus. – 我赶上了最后一班车。(Wǒ gǎn shàng le zuìhòu yī bānchē.)
9. Tôi gần như không thể nói gì. – I could hardly speak. – 我简直说不出话来
。(Wǒ jiǎnzhí shuō bù chū huà lái.)
10. Tôi phải thử làm vậy. – I'll have to try that. – 我得试试这么做。(Wǒ děi shìshi zhè me zuò.)
11. Tôi rất tự hào về bạn. – I am very proud of you. – 我为你感到非常骄傲。(Wǒ wèi nǐ gǎndào fēicháng jiāo'ào.)
12.Chẳng có nghĩa lý gì cả. – It doesn’t make sense – 这没有意义 (不合常理)。Zhè méi yǒu yìyì (bùhé chánglǐ).
13. Không cần khách khí nhé. – Make yourself at home. – 请不要拘礼。(Qǐng bú yào jūlǐ.)
14. Xe của tôi cần được rửa lại. – My car needs washing. – 我的车需要洗一洗
。(Wǒ de chē xūyào xǐ yī xǐ.)
15. Không liên quan đến bạn. – None of your business. – 与你无关!(Yǔ nǐ wúguān!)
16. 1 chút âm thanh cũng không có. – Not a sound was heard. – 一点声音也没有
。(Yīdiǎn shēngyīn yě méi yǒu.)
17. Thành thói quen rồi. – That’s always the case. – 习以为常了。(Xíyǐwéicháng le.)
18. Đường này đến đây thì chia nhánh. – The road divides here. – 这条路在这里分
岔。(Zhè tiáo lù zài zhè lǐ fēnchà.)XIN VIEC
19. Đó là dưa hấu. – Those are watermelons. – 那些是西瓜。(Nà xiē shì xīguā.)
20. Thời tiết hôm nay thật đẹp. – What a nice day it is! – 今天天气真好!(Jīntiān tiānqì zhēn hǎo!)
21. Cậu thấy không thoải mái chỗ nào? – What’s wrong with you? – 你哪里不对劲
?(Nǐ nǎlǐ bùduìjìn?)
22. Cậu là đồ nhát gan. – You are a chicken. – 你是个胆小鬼。(Nǐ shìgè dǎnxiǎoguǐ.)
23. Thời tiết đẹp, đúng không? – A lovely day, isn’t it? – 好天气,是吗?(Hǎo tiānqì, shì ma?)
24. Anh ấy đang sưu tầm tiền. – He is collecting money. – 他在筹集资金。(Tā zài chóují zījīn.)
25. Anh ấy sinh ra ở New York. – He was born in New York. – 他出生在纽约
。(Tā chūshēng zài niǔyuē.)
26. Anh ấy không mệt chút nào. – He was not a bit tired. – 他一点也不累。(Tā yīdiǎn yě bù lèi.)
27. Tôi sẽ cẩn thận 1 chút. – I will be more careful.- 我会小心一些的。(Wǒ huì xiǎoxīn yīxiē de.)
28. Tôi sẽ nhớ điều đó. – I will never forget it. – 我会记着的。(Wǒ huì jìzhe de.)
29. Đó chính là những gì tôi muốn. – It is just what I need. – 这正是我所需要的
。(Zhè zhèng shì wǒ suǒ xūyào de.)
30. Việc đó đã làm tôi sợ hãi. – It rather surprised me. – 那事使我颇感惊讶。(Nà shì shǐ wǒ pō gǎn jīngyà.)

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

  +  51  =  58