Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề QUÁ GIANG

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề QUÁ GIANG

你要去哪儿?nǐ yào qù nǎ’er?
Bạn muốn đi đâu?
我可以搭你的车去吗?Wǒ kěyǐ dā nǐ de jū qù ma?
Tôi có thể quá giang xe của anh không?
我的朋友也来能来吗?Wǒ de péngyǒu yě lái néng lái ma?
Bạn của tôi cũng có thể đến không?
我想去银行Wǒ xiǎng qù yínháng
Tôi muốn đi ngân hàng

lai-xe-taxi-1
你可以在。。。让我下车吗?nǐ kěyǐ zài… Ràng wǒ xià chē ma?
Anh có thể cho tôi xuống ở… không?
在公路的进口Zài gōnglù de jìnkǒu
Ở nút giao lộ đường cao tốc
在公路的中间zài gōnglù de zhōngjiān
Ở ngã giữa đường cao tốc
在下一个的十字路口zàixià yīgè de shízìlù kǒu
Ở ngã tư kế tiếp
你可以在这里停车吗?nǐ kěyǐ zài zhèlǐ tíngchē ma?
Anh có thể dừng xe ở đây không ?
我想在这里下车Wǒ xiǎng zài zhèlǐ xià chē
Tôi muốn xuống xe ở đây
非常感谢给我搭车fēicháng gǎnxiè gěi wǒ dāchē
Rất cảm ơn đã cho tôi quá giang !

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

5  +  4  =