Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề SỞ THÍCH

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề SỞ THÍCH

Nội dung bài học:

1. 你喜欢什么?(Nǐ xǐhuān shénme?) Anh thích cái gì?
我喜欢打网球。(Wǒ xǐhuān dǎ wǎngqiú). Tôi thích chơi quần vợt.
我喜欢听越南的民族音乐。(Wǒ xǐhuān tīng yuènán de mínzú yīnyuè).
Tôi thích nghe nhạc dân tộc Việt Nam.
2. 请您介绍一下儿,越南民族音乐有什么特色?
(Qǐng nín jièshào yīxià er, yuènán mínzú yīnyuè yǒu shénme tèsè?)
Xin anh giới thiệu một chút, âm nhạc dân tộc Việt Nam có gì đặc sắc?
我不是音乐家,所以不能回答你的问题。
(Wǒ búshì yīnyuè jiā, suǒyǐ bùnéng huídá nǐ de wèntí).
Tôi không phải nhạc sĩ, cho nên không thể trả lời câu hỏi của bạn.
你去听听独弦琴独奏,你会感到很新鲜,很有意思。
(Nǐ qù tīng tīng dú xián qín dúzòu, nǐ huì gǎndào hěn xīnxiān, hěn yǒuyìsi).
Anh/chị đi nghe độc tấu đàn bầu, anh/chị sẽ cảm thấy mới lạ, thú vị.
3. 在越南那种民歌最有名?(Zài yuènán nà zhǒng míngē zuì yǒumíng?)
Ở Việt Nam, dân ca nào nổi tiếng nhất?
很难说,北部,中部,南部都有很多种有名的民歌腔调。
(Hěn nánshuō, běibù, zhōngbù, nánbù dōu yǒu hěnduō zhǒng yǒumíng de míngē qiāngdiào).
Rất khó nói, Bắc, Trung, Nam đều có rất nhiều làn điệu dân ca nổi tiếng.
bang-dia-mau
4. 越南一定有很多种民间舞蹈吧?
(Yuènán yīdìng yǒu hěnduō zhǒng mínjiān wǔdǎo ba?)
Việt Nam chắc là có rất nhiều điệu múa dân gian nhỉ?
是的,我最爱看西原各少数民族的舞蹈。
(Shì de, wǒ zuì ài kàn xīyuán gè shǎoshù mínzú de wǔdǎo).
Đúng vậy, tôi thích xem các điệu múa của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nhất.
5. 听说越南有一种独特的戏剧,是什么?
(Tīng shuō yuènán yǒuyī zhǒng dútè de xìjù, shì shénme?)
Nghe nói ở Việt Nam có một loại kịch đặc biệt, là loại gì vậy?
是水上木偶戏。(Shì shuǐshàng mù’ǒu xì). Là múa rối nước.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

7  +  1  =