Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề GIAO TIẾP HÀNG NGÀY

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề GIAO TIẾP HÀNG NGÀY

1. Bạn có chắc không? – Are you sure? 你肯定吗? (Nǐ kěndìng ma?)
2. Tôi có phải không? Do l have to 非做不可吗? (fēi zuò bùkě ma?)
3. Anh ấy cùng tuổi với tôi – He is my age. 他和我同岁。(Tā hé wǒ tóng suì.)
4. Của bạn đây – Here you are. 给你。(Gěi nǐ.)
5. Không ai biết – No one knows . 没有人知道。(Méiyǒu rén zhīdào.)
6. Đừng vội vàng (căng thẳng) – Take it easy. 别紧张。(Bié jǐnzhāng.)
7. Tiếc quá – What a pity! 太遗憾了! (Tài yíhànle!)
8. Còn gì nữa không? – Any thing else? 还要别的吗? (Hái yào bié de ma?)
9. Cẩn thận – To be careful! 一定要小心! (Yīdìng yào xiǎoxīn!)
10. Giúp tôi một việc – Do me a favor? 帮个忙,好吗? (Bāng gè máng, hǎo ma?)
11. Đừng khách sáo – Help yourself. 别客气。(Bié kèqì.)
12. Tôi đang ăn kiêng – I’m on a diet. 我在节食。(Wǒ zài jiéshí.)
13. Giữ liên hệ nhé – Keep in Touch. 保持联络。(Bǎochí liánluò.)
14. Thời gian là vàng bạc – Time is money. 时间就是金钱。(Shíjiān jiùshì jīnqián.)
15. Ai gọi đó – Who’s calling? 是哪一位? (Shì nǎ yī wèi?)
16. Bạn đã làm đúng – You did right. 你做得对。(Nǐ zuò dé duì.)
17. Bạn đã bán đứng tôi – You set me up! 你出卖我! (Nǐ chūmài wǒ!)
dat-cho-truoc
18. Tôi có thể giúp gì bạn? – Can I help you? 我能帮你吗? (Wǒ néng bāng nǐ ma?)
19. Thưởng thức nhé – Enjoy yourself! 祝你玩得开心! (Zhù nǐ wán dé kāixīn!)
20. Xin lỗi, không có gì – Excuse me,Sir. 先生,对不起。(Xiānshēng, duìbùqǐ.)
21. Giúp tôi một tay – Give me a hand! 帮帮我! (Bāng bāng wǒ!)
22. Mọi việc thế nào? – How’s it going? 怎么样? (Zěnme yàng?)
23. Tôi không biết – I have no idea. 我没有头绪。(Wǒ méiyǒu tóuxù.)
24. Tôi đã làm được rồi – I just made it! 我做到了! (Wǒ zuò dàole!)
25. Tôi sẽ để ý – I’ll see to it 我会留意的。(wǒ huì liúyì de.)
26. Tôi đang vội – I’m in a hurry! 我在赶时间! (Wǒ zài gǎn shíjiān!)
27. Đó là chuyên môn của cô ấy – It’s her field. 这是她的本行。(Zhè shì tā de běn háng.)
28. Nó phụ thuộc vào bạn – It’s up to you. 由你决定。(Yóu nǐ juédìng.)
29. Thật tuyệt vời – Just wonderful! 简直太棒了! (Jiǎnzhí tài bàngle!)
30. Bạn thì sao? – What about you? 你呢? (Nǐ ne?)
31. Bạn nợ tôi đó – You owe me one.你欠我一个人情。(Nǐ qiàn wǒ yīgè rénqíng.)
32. Không có gì – You’re welcome. 不客气。(Bù kèqì.)
33. Ngày nào đó sẽ làm – Any day will do. 哪一天都行夕 (Nǎ yītiān dou xíng xī)
34. Bạn đùa à? – Are you kidding? 你在开玩笑吧! (Nǐ zài kāiwánxiào ba!)
35. Chúc mừng bạn – Congratulations! 祝贺你! (Zhùhè nǐ!)

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

55  +    =  60