Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề MUA SẮM, TRẢ HÀNG

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề mua sắm, trả hàng

1. 对不起,我想把这件衬衫退掉。(Duìbùqǐ, wǒ xiǎng bǎ zhè jiàn chènshān tuì diào).
Xin lỗi, tôi muốn trả lại cái áo sơ mi này.
他们拒绝给我退款。(Tāmen jùjué gěi wǒ tuì kuǎn).
Họ từ chối cho tôi trả lại hàng này.
2. 这辆自行车有什么问题?(Zhè liàng zìxíngchē yǒu shén me wèntí?)
Có vấn đề gì với chiếc xe đạp vậy?
3. 衣服太小了。(Yīfú tài xiǎole. Bộ đồ nhỏ quá.
4. 你在买的时候没有试穿过吗?(Nǐ zài mǎi de shíhòu méiyǒu shì chuānguò ma?)
Bạn không thử khi mua nó à?
5. 事实上,这是一份礼物。(Shìshí shàng, zhè shì yī fèn lǐwù).
Thật ra thì đây là một món quà.
6. 你确定是从我们店里买的吗?(Nǐ quèdìng shì cóng wǒmen diàn lǐ mǎi de ma?)
Bạn có chắc là mua ở cửa hàng chúng tôi không?
A:你确定是从我们店里买的吗?(Nǐ quèdìng shì cóng wǒmen diàn lǐ)
Bạn có chắc là mua ở cửa hàng chúng tôi không?
B:当然了,两天前在这里买的。(Dāngránle, liǎng tiān qián zài zhèlǐ)
Dĩ nhiên rồi, tôi đã mua ở đây 2 ngày trước.
hoc-tieng-trung-theo-chu-de-chu-de-du-lich-trong-tieng-trung-phan-3
7. 恐怕我们这里不能退货。(Kǒngpà wǒmen zhèlǐ bùnéng tuìhuò).
E là chúng tôi ở đây không cho trả hàng.
8. 恐怕我们不能给你退钱。(Kǒngpà wǒmen bùnéng gěi nǐ tuì qián).
E là chúng tôi không thể hoàn lại tiền cho bạn.
9. 这个搅拌器不能用。我能换一个吗?(Zhège jiǎobàn qì bùnéng yòng. Wǒ néng huàn yīgè ma?)
Máy trộn này không dùng được. tôi có thể đổi không?
10. 我能换另一个吗?(Wǒ néng huàn lìng yīgè ma?)
Tôi có thể đổi lấy cái khác được không?
11. 这种电热毯的保修期有多长?(Zhè zhǒng diànrè tǎn de bǎoxiū qī yǒu duō zhǎng?)
Thời gian bảo hành của loại chăn điện này là bao lâu?
这辆车还处于质保期限内。(Zhè liàng chē hái chǔyú zhíbǎo qíxiàn nèi).
Chiếc xe hơi này vẫn còn thời hạn bảo hành.
12. 我买错尺码了。(Wǒ mǎi cuò chǐmǎle).
Tôi mua sai cỡ rồi.
13. 我可以退货吗?(Wǒ kěyǐ tuìhuò ma?)
Tôi có thể trả lại hàng được không?
14. 可以换这个吗?(Kěyǐ huàn zhège ma?)
Có thể đổi cái này được không?
15. 我想把它推掉。(Wǒ xiǎng bǎ tā tuī diào).
Tôi muốn đổi lại cái này.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

49  +    =  57