Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề QUỐC TỊCH CỦA BẠN

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề QUỐC TỊCH CỦA BẠN

课文 Bài khóa
1. Lily gặp Jim ở bên ngoài thư viện.
Lily:你好,我叫Lily。Nǐ hǎo, wǒ jiào Lily.
Lily: xn chào, mình tên Lily.
Jim:你好,我叫Jim。你是哪国人?Nǐ hǎo, wǒ jiào Jim. Nǐ shì nǎ guórén?
Jim: xin chào, mình tên Jim. Bạn là người nước nào?
Lily:我是中国人,你呢? Wǒ shì zhōngguó rén, nǐ ne?
Lily: mình là người Trung Quốc, còn bạn?
Jim:我是英国人,我来自伦敦。Wǒ shì yīngguó rén, wǒ láizì lúndūn.
Jim: mình là người Anh, đến từ Luân Đôn.
 TA NGUOI
2. Lily gặp Jim ở bên ngoài thư viện.
Lily:你喜欢中国吗?Nǐ xǐhuān zhōngguó ma?
Lily: bạn thích Trung Quốc không?
Jim:非常喜欢。Fēicháng xǐhuān.
Jim: mình rất thích.
Lily:你会讲中文吗?Nǐ huì jiǎng zhōngwén ma?
Lily: bạn biết nói tiếng Trung chứ?
Jim:会一点儿。Huì yīdiǎn er.
Jim: biết 1 chút.
Lily:第一次来北京吗?Dì yī cì lái běijīng ma?
Lily: lần đầu bạn đến Bắc Kinh à?
Jim:是的。Shì de. Đúng vậy.
Lily:你住哪里? Nǐ zhù nǎlǐ?
Lily: bạn sống ở đâu?
Jim:红旗大街68号。Hóngqí dàjiē 68 hào.
Jim: số 68 phố Hồng Kỳ.
Lily:可以告诉我你的电话吗? Kěyǐ gàosù wǒ nǐ de diànhuà ma?
Lily: có thể cho mình số điện thoại của bạn không?
Jim:我的电话号码是89285316. Wǒ de diànhuà hàomǎ shì 89285316.
Jim: số điện thoại của mình là 89285316.
Lily:认识您很高兴。Rènshí nín hěn gāoxìng.
Lily: quen biết bạn mình rất vui.
Jim:我也很高兴。再见!Wǒ yě hěn gāoxìng. Zàijiàn!
Jim: mình cũng rất vui. Tạm biệt!
生词Từ vựng
中国人zhōngguó rén: người Trung Quốc
伦敦lúndūn: Luân Đôn
英国人yīngguó rén: người Anh
认识rènshí: quen biết
国旗guóqí: quốc kỳ
哪里nǎlǐ: đâu
第一次dì yī cì: lần đầu tiên
中文zhōngwén: tiếng Trung
电话diànhuà: điện thoại
号码hàomǎ: số
街jiē: phố, đường

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

7  +  2  =