Menu

[Ngữ pháp tiếng Trung] Chinese Grammar–Adj./v. + 坏

[Ngữ pháp tiếng Trung] Chinese Grammar–Adj./v. + 坏

 • Adj./v. + 坏 [huài]:badly; awfully; very
 • biǎo shì chéng dù shēn , duō yòng zài biǎo shì xīn lǐ zhuàng tài de dòng cí huò xíng róng cí hòu mian 。
  表示程度深,多用在表示心理状态的动词或形容词后面。
 • Một biện pháp cường điệu, tăng mức độ của động từ và hình dung từ, nhưng thường có ý nghĩa tiêu cực. Tuy nhiên cũng có lúc được hiểu nghĩa tốt, chủ yếu vẫn là cường điệu vấn đề lên (rất, cực kỳ, …)

E.g.

 • lè huài le
  乐坏了
  be wild with joy; be crazy with delight; vui vãi
 • lèi huài le
  累坏了
  be dead tired ; be dog-tired; mệt chết đi được
 • qì huài le
  气坏了
  be beside oneself with rage; giận kinh khủng
 • xià huài le
  吓坏了
  be badly scared; sợ mất mật

Xem các bài ngữ pháp khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Kiến thức tiếng Trung, Ngữ pháp tiếng trung

Comments