Menu
Đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại 对内改革的重点是改革国有企业和鼓励私有企业的发展。在过去20年,中国政府关闭了一批经营不善、长期亏损的国有企业,将部分国有企业转变为私有企业。此外,中国政府还加紧完善立法工作,进行了税收、金融、外贸等体制的改革。,从而促进了私有企业的发展,加快了经济体制改革的步伐。 Bản dịch sang Tiếng Việt Tiếng Trung Thương mại Trọng điểm của…
Đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại 目前,政府一方面对经营不善、效益不好的国有企业进行改组;另一方面颁布了新的法规,允许私有企业以承包、租赁、兼并、购买等方式参与对国有企业的改革。一些实力雄厚的私有企业因此不断扩大规模,不仅购买了小型国有企业,甚至还成立了集团公司。 Đoạn văn bản Dịch Tiếng Trung Thương mại Doanh nghiệp tư nhân…
Đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại 中国的经济体制改革也带来严重的失业问题。为了降低失业率,维持社会稳定,中国政府推行了“下岗职工再就业工程”,引导下岗职工到第三产业(即服务业),中小企业和私营企业再就业。 Bản dịch sang Tiếng Việt Tiếng Trung Thương mại Sự cải cách…
Đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại 对外开放打开了中国的国门,也吸引了大量外资。越来越多的海外投资者看好中国市场,对在中国投资充满信心。目前,中国已经成为世界上资本流入量最大的发展中国家之一。 Bản dịch sang Tiếng Việt Tiếng Trung Thương mại Mở rộng đối…