Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 03: Từ 0081 – 哪个

《哪》的笔顺动画写字动画演示

《哪》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《哪》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《个》的笔顺动画写字动画演示

《个》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《个》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 告诉哪个?
 • Phồn thể: 告訴我你要哪個?
 • Pinyin: Gàosu wǒ nǐ yào nǎgè?
 • Tiếng Bồi: cao su úa nỉ dao nả cưa?
 • Dịch tiếng Việt: Nói cho tôi biết bạn muốn cái nào?
 • Dịch tiếng Anh: Tell me which you want?

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 哪个方向
 • Phồn thể: 哪個方向是東?
 • Pinyin: Nǎgèfāngxiàng shì dōng ?
 • Tiếng Bồi: nả cưa phang xeng sư tung?
 • Dịch tiếng Việt: Hướng nào là hướng đông?
 • Dịch tiếng Anh: Which way‘s east?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 03

Comments