Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 03: Từ 0082 – 西边

《西》的笔顺动画写字动画演示

《西》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《西》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《边》的笔顺动画写字动画演示

《边》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《边》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 西边操场
 • Phồn thể: 西邊是操場。
 • Pinyin: Xībiān shì cāochăng.
 • Tiếng Bồi: xi ben sư chao chảng.
 • Dịch tiếng Việt: Phía tây là sân chơi.
 • Dịch tiếng Anh: The playground lies in the west.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 西边黑云密布
 • Phồn thể: 西邊黑云密布。
 • Pinyin: Xībiān hēiyún mìbù
 • Tiếng Bồi: xi ben hây duýn mi bu.
 • Dịch tiếng Việt: Những đám mây đen dày đặc ở phía tây.
 • Dịch tiếng Anh: Dark clouds are massing in the west.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 03

Comments