Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 03: Từ 0084 – 不要

《不》的笔顺动画写字动画演示

《不》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《要》的笔顺动画写字动画演示

《要》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《要》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 不轻信他人
 • Phồn thể: 不要輕信他人。
 • Pinyin: Búyào qīngxìn tārén.
 • Tiếng Bồi: bú dao chinh xin tha rấn.
 • Dịch tiếng Việt: Đừng tin người khác.
 • Dịch tiếng Anh: Don’t trust people too readily.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 不烦恼
 • Phồn thể: 不要為這事煩惱。
 • Pinyin: Búyào wéi zhè shì fánnǎo.
 • Tiếng Bồi: bú dao uấy chưa sư phán nảo.
 • Dịch tiếng Việt: Đừng lo lắng về điều này.
 • Dịch tiếng Anh: Don’t stress over it.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 03

Comments