Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 03: Từ 0095 – 身边

《身》的笔顺动画写字动画演示

《身》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《身》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《边》的笔顺动画写字动画演示

《边》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《边》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 小伏贴主人身边
 • Phồn thể: 小貓伏貼在主人的身邊。
 • Pinyin: Xiǎomāo fútiēzài zhǔrén de shēnbiān.
 • Tiếng Bồi: xẻo mao phú thia chai chủ rấn tợ sân ben.
 • Dịch tiếng Việt: Con mèo con nằm cạnh chủ.
 • Dịch tiếng Anh: The kitten stays close to its owner.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 她常常陪伴奶奶身边
 • Phồn thể: 她常常陪伴在奶奶身邊。
 • Pinyin: Tā chángcháng péibàn zài nǎinai shēnbiān.
 • Tiếng Bồi: tha cháng cháng pấy ban chai nải nai sân ben.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy thường đi cùng bà nội.
 • Dịch tiếng Anh: She often keeps her grandma company.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 03

Comments