Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 03: Từ 0099 – 小羊

《小》的笔顺动画写字动画演示

《小》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《小》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《羊》的笔顺动画写字动画演示

《羊》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《羊》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 小喜欢跳跃
 • Phồn thể: 小羊喜歡跳躍。
 • Pinyin: Xiăoyáng xĭhuān tiàoyuè.
 • Tiếng Bồi: xẻo dáng xỉ hoan theo duê.
 • Dịch tiếng Việt: Con cừu thích nhảy.
 • Dịch tiếng Anh: Lambs like to skip.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 小嬉戏
 • Phồn thể :小羊在田裡嬉戲。
 • Pinyin: Xiăoyáng zài tiánlĭ xīxì.
 • Tiếng Bồi: xẻo dáng chai thén lỉ xi xi.
 • Dịch tiếng Việt: Những con cừu đang chơi trên cánh đồng.
 • Dịch tiếng Anh: Lambs sport in the field.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 03

Comments