Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 03: Từ 0112 – 得到

《得》的笔顺动画写字动画演示

《得》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《得》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《到》的笔顺动画写字动画演示

《到》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《到》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 她比我得到的多。
 • Phồn thể: 她比我得到的多。
 • Pinyin: Tā bǐ wǒ dédào de duō.
 • Tiếng Bồi: tha bí ủa tứa tao tợ tua.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy nhận được nhiều hơn tôi.
 • Dịch tiếng Anh: She’s got more than me.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 得到10%佣金。
 • Phồn thể: 我得到10%的佣金。
 • Pinyin: Wǒ dédào 10% de yòngjīn.
 • Tiếng Bồi: ủa tứa tao bải phân chư sứ tợ dung chin.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi nhận được 10% hoa hồng.
 • Dịch tiếng Anh: I get 10% commission.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 03

Comments