Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 03: Từ 0118 – 之前

《之》的笔顺动画写字动画演示

《之》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《之》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《前》的笔顺动画写字动画演示

《前》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《前》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 之前
 • Phồn thể: 用之前要切成小塊。
 • Pinyin: Yòng zhīqián yào qiēchéng xiǎokuài.
 • Tiếng Bồi: dung chư chén dao chia chấng xẻo khoai.
 • Dịch tiếng Việt: Cắt thành miếng nhỏ trước khi sử dụng.
 • Dịch tiếng Anh: Before useyou have to cut it in pieces.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 行动之前我们休息片刻
 • Phồn thể: 行動之前我們休息了片刻。
 • Pinyin: Xíngdòng zhīqián wǒmen xiūxīle piànkè.
 • Tiếng Bồi: xính tung chư chén ủa mân xiêu xi lợ pen khưa.
 • Dịch tiếng Việt: Chúng tôi đã nghỉ ngơi một chút trước khi hành động.
 • Dịch tiếng Anh: We paused momentarily before proceeding.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 03

Comments