Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 04: Từ 0134 – 每天

《每》的笔顺动画写字动画演示

《每》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《每》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《天》的笔顺动画写字动画演示

《天》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《天》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 我每天跑步去学校。
 • Phồn thể: 我每天跑步去學校。
 • Pinyin: Wǒ měitiān pǎobù qù xuéxiào.
 • Tiếng Bồi: úa mẩy then pảo bú chuy xuế xeo.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi chạy đến trường mỗi ngày.
 • Dịch tiếng Anh: I run to school every day.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 她每天在家看孩子。
 • Phồn thể: 她每天在家看孩子。
 • Pinyin: Tā měitiān zài jiā kān háizǐ.
 • Tiếng Bồi: tha mẩy then chai cha khan hái chử.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy ở nhà mỗi ngày để chăm sóc con.
 • Dịch tiếng Anh: She’s at home every day looking after the children.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 04

Comments