Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 04: Từ 0136 – 海边

《海》的笔顺动画写字动画演示

《海》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《海》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《边》的笔顺动画写字动画演示

《边》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《边》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 我希望能住在海边。
 • Phồn thể: 我希望能住在海邊。
 • Pinyin: Wǒ xīwàng néng zhùzài Hǎibiān.
 • Tiếng Bồi: ủa xi oang nấng chu chai hải ben.
 • Dịch tiếng Việt:Tôi hy vọng sẽ được sống gần bờ biển.
 • Dịch tiếng Anh: I would like to live near the ocean.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我的计划是前往海边。
 • Phồn thể: 我的計劃是前往海邊。
 • Pinyin: Wǒ de jìhuà shì qiánwǎng Hǎibiān.
 • Tiếng Bồi: ủa tợ chi hoa sư chén oáng hải ben.
 • Dịch tiếng Việt: Kế hoạch của tôi là đi biển.
 • Dịch tiếng Anh: My plan was to leave for the seaside.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 04

Comments