Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 04: Từ 0141 – 多半

《多》的笔顺动画写字动画演示

《多》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《多》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《半》的笔顺动画写字动画演示

《半》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《半》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 多半拒绝
 • Phồn thể: 她多半會拒絕的。
 • Pinyin: Tā duōbànhuì jùjué de.
 • Tiếng Bồi: tha tua ban huây chuy chuế tợ.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy rất có thể sẽ từ chối.
 • Dịch tiếng Anh: Don’t be surprised if she refuses.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 今天多半要下雨。
 • Phồn thể: 今天多半要下雨。
 • Pinyin: Jīntiān duōbàn yàoxiàyǔ.
 • Tiếng Bồi: chin then tua ban dao xa dủy.
 • Dịch tiếng Việt: Hôm nay có khả năng trời sẽ mưa.
 • Dịch tiếng Anh: It’s very likely to rain today.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 04

Comments