Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 04: Từ 0147 – 女生

《女》的笔顺动画写字动画演示

《女》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《女》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《生》的笔顺动画写字动画演示

《生》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《生》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 女生是一朵花。
 • Phồn thể: 女生是一朵花。
 • Pinyin: Nǚshēng shì yī duǒ huā.
 • Tiếng Bồi: nủy sâng sư i tủa hoa.
 • Dịch tiếng Việt: Cô gái là một bông hoa.
 • Dịch tiếng Anh: A girl is a flower.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我也可以当女生。
 • Phồn thể: 我也可以當女生。
 • Pinyin: Wǒ yě kěyǐ dāng nǚshēng.
 • Tiếng Bồi: úa dể khứa ỉ tang nủy sâng.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi cũng có thể là một nữ sinh.
 • Dịch tiếng Anh: I could be a girl.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 04

Comments