Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 04: Từ 0149 – 名胜

《名》的笔顺动画写字动画演示

《名》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《名》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《胜》的笔顺动画写字动画演示

《胜》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《胜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 她游览了大部分名胜。
 • Phồn thể: 她遊覽了大部分名勝。
 • Pinyin: Tā yóulǎnle dà bùfèn míngshèng.
 • Tiếng Bồi: tha dấu lản lợ ta bú phân mính sâng.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy đã đến tham quan hầu hết các địa danh nổi tiếng.
 • Dịch tiếng Anh: She saw most of the sights.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我游览了许多名胜。
 • Phồn thể: 我遊覽了許多名勝。
 • Pinyin: Wŏ yóulăn le xŭduō míngshèng.
 • Tiếng Bồi: ủa dấu lản lợ xủy tua mính sâng.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi đã đến thăm nhiều địa danh nổi tiếng.
 • Dịch tiếng Anh: I have visited a lot of famous places.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 04

Comments