Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 04: Từ 0151 – 星星

《星》的笔顺动画写字动画演示

《星》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《星》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 星星闪烁着。
 • Phồn thể: 星星閃爍著。
 • Pinyin: Xīngxing shǎnshuòzhe.
 • Tiếng Bồi: xinh xinh sản sua chơ.
 • Dịch tiếng Việt: Những ngôi sao đang tỏa sáng.
 • Dịch tiếng Anh: The stars were twinkling.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 星星明亮地闪烁着。
 • Phồn thể: 星星明亮地閃爍著。
 • Pinyin: Xīngxing míngliàng de shǎnshuòzhe.
 • Tiếng Bồi: xinh xinh mín leng tợ sản sua chơ.
 • Dịch tiếng Việt: Những ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ.
 • Dịch tiếng Anh: The stars shone brilliantly.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 04

Comments