Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 04: Từ 0155 – 干洗

《干》的笔顺动画写字动画演示

《干》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《干》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《洗》的笔顺动画写字动画演示

《洗》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《洗》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 一小时干洗服务。
 • Phồn thể: 一小時干洗服務。
 • Pinyin: Yì xiǎoshí gānxǐ fúwù.
 • Tiếng Bồi: i xẻo sứ can xỉ phú u.
 • Dịch tiếng Việt: Dịch vụ giặt khô một giờ.
 • Dịch tiếng Anh: A one hour dry-cleaning service.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我们不能干洗。
 • Phồn thể: 我們不能乾洗。
 • Pinyin: Wŏmen bùnéng gānxĭ.
 • Tiếng Bồi: ủa mân bu nấng can xỉ.
 • Dịch tiếng Việt: Chúng tôi không thể giặt khô.
 • Dịch tiếng Anh: We cannot do this dry cleaning.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 04

Comments