Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 05: Từ 0162 – 人行道

《人》的笔顺动画写字动画演示

《人》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《人》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《行》的笔顺动画写字动画演示

《行》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《行》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《道》的笔顺动画写字动画演示

《道》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《道》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 汽车轧上人行道。
 • Phồn thể: 汽車軋上人行道。
 • Pinyin: Qìchē yà shàng rénxíngdào.
 • Tiếng Bồi: chi chưa da sang rấn xính tao.
 • Dịch tiếng Việt: Chiếc xe lăn bánh trên lề đường.
 • Dịch tiếng Anh: The car mounted the pavement.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 沿海滨人行道的散步。
 • Phồn thể: 沿海濱人行道的散步。
 • Pinyin: Yán hǎibīn rénxíngdào de sànbù.
 • Tiếng Bồi: dén hải bin rấn xính tao tợ san bu.
 • Dịch tiếng Việt: Đi dọc lối ven bờ biển.
 • Dịch tiếng Anh: A stroll along the front.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 05

Comments